Müdürlükler

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Adı Soyadı Türkan KARATEKİN
Telefon (0212) 413 11 11
Santral 1143
Faks (0212)413 12 43
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
E-Posta tkaratekin@zeytinburnu.bel.tr

Türkan KARATEKİN Özgeçmiş

Türkan KARATEKİN Özgeçmiş

27.05.1966 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaokul ve liseyi Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nde tamamladı. 1984 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1988 yılında tamamladı. Bir yıllık staj süresinden sonra bir buçuk yıl serbest avukatlık yaptı. 1991 yılında Zeytinburnu Belediyesi'nde avukat olarak göreve başladı. Zeytinburnu'nda oturmakta. Evli ve bir çocuk annesidir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün Görevleri

Zeytinburnu Belediyesi adına adli, idari ve askeri mercilerde dava açmak, açılmış davaları yürütmek ve neticelendirmek. Bilumum adli, idari ve askeri kazai mercilerde belediyemize karşı açılmış olan dava ve icra takiplerini yürütmek ve neticelendirmek. Adli, idari ve askeri yargı mercilerinden, hakemlerden, icra dairelerinden veya noterlerden belediyemize yapılacak tebligatları Zeytinburnu Belediyesi adına tebellüğ ederek hukuki gereklerini yerine getirmek. Belediyemiz icraatının hukuka uygunluğunu temin için, diğer idari birimlerce sorulan hususlar hakkında hukuki görüş bildirmek.