Mithat Bereket'le Gençlik Meclisi Toplantısı

Yerel Gündem 21’in 25. bölümünde “Dünyanın her yerindeki gençlerin, kendilerini ilgilendiren alanlarda karar verme süreçlerine, bugünkü yaşamlarını etkilediği ve gelecekleri için de uzantıları olacağı için, her düzeydeki katılımlarının sağlanması zorunluluktur” ifadesi yer almaktadır.

Bu anlamda gençliğin kent yönetiminde söz sahibi olması, planlama, karar alma ve uygulama süreçlerinde yer alması, gençlikle ilgili programların teşvik edilmesi ve yaşama geçirilmesinin kolaylaştırılması, gençlik örgütlenmelerinin güçlendirilmesi ve örgütlenme bilincinin geliştirilmesi, gençler arasında bilgi ve deneyim alışverişinin teşvik edilmesi amacı ile çalışmalar yapmaktayız. Zeytinburnu Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon Merkezimizce sürdürülen çalışmalar kapsamında ilçemizde bulunan liselerimizdeki sınıf ve okul temsilcileri ile yemekli bir toplantı yapmayı kararlaştırdık. Basında 31 Mart Gençlik Meclisi Sunumu