LL2II - Göçmen Entegrasyonu İçin Yerel Kuruluşların Öğrenimi Projesi

Erasmus Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklık (KA2)

Proje Adı: Erasmus + Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklık (KA2)

Proje Adı: Erasmus + Yetişkin Eğitimi İçin Stratejik Ortaklık (KA2)
Başvuru Sahibi: CRM Yönetim ve Danışmanlık Ltd.Şti.-Türkiye
Ortak 1: Zeytinburnu Belediyesi-Türkiye
Ortak 2: FH JOANNEUM GESELLSCHAFT M.B.H.- Uygulamalı Üniversite- Avusturya
Ortak 3: Programma integra società cooperativa social- Göçmen ve Mülteci STK’sı- İtalya
Ortak 4: Aile ve Sosyal Politikalar Ankara Il Müdürlügü- Türkiye
Ortak 5: The People for Change Foundation- Değişim Vakfı- Malta
Ortak 6: INCOMA Uluslararası Danışmanlık ve Hareketlilik Kurumu- İspanya

LL2II Projesi, göçmenlerin toplumsal ve sosyal entegrasyonunu sağlamak için çalışan yerel organların, STK’ların, uygulamacıların ve istihdam ve girişimcilik alanı da dahil diğer alanlarda faaliyet gösteren ilgili aktörlerin eğitimini, güçlendirilmesini ve öğrenimini amaçlar, ek olarak toplumun her kesiminde dengeli bir yaşam ortamını korumada önemli bir konu olan göçmen girişimciliğine dikkat eder.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen LL2II Projesinin en önemli ayaklarından biri olan Final Konferansı Zeytinburnu Belediyesi tarafından organize edilecektir.

Projenin Hizmet Edeceği Öncelikler

- Avrupa Bölgesindeki yeterliliklerin sağlanmasına katkı sağlamak
- Çeşitli düzeylerde öğrenme, öğretme ve eğitme alanlarında dijital entegrasyonu sağlamak
- Yüksek kalitede öğrenme fırsatları sağlamak

Projenin Hizmet Edeceği Öncelikler

- Yerel Kuruluşlar
- Göçmenlerle Çalışanlar
- STKlar
- Göçmenlere hizmet veren yöneticiler, personeller, eğitimciler, danışmanlar
- Göçmenler için çalışmak isteyen gönüllüler
- İş ve istihdam sektörü
- Politika yapıcılar

Projenin Hedefleri

- Göçmen entegrasyonu alanında gerçekleştirilmiş Avrupa Birliği iyi uygulamalarını toplamak
- Uluslararası sınır ötesi öğrenme sağlamak için göçmenler konusunda çalışanların, STKların, yerel organlar için eğitim ve öğrenim materyalleri geliştirmek ve uyarlamak
- Göçmenlerle çalışanların, STKların, yerel yetkililere kaliteli ve yetkin eğitimler geliştirmek
- Farklı dillerde rehberler, öğrenme kaynakları, eğitim materyalleri, iyi uygulamalar, araçlar, ağlar ve uygulamaları içeren bir “açık öğrenim platformu” geliştirmek
- Göçmenlerle çalışan aktörler arasında tecrübe ve deneyimler üzerinden öğrenmeyi geliştirmek, iyi uygulamaları paylaşmak için proje ortağı ülkelerde yuvarlak masa toplantıları yapmak
- Daha iyi entegrasyon sonuçları elde etmek için çalışanlara, STKlara, yerel organlara rehberlik etmek
- Ulusal sınırları aşan öğrenme sağlamak için bilgi teknolojilerinin önemine dair farkındalığı artırmak
- Göçmen politikası konusunda AB yetkililerinin farkındalığını artırmak ve onları desteklemek

Proje web sitesi: www.ll2ii.eu