Kolaylaştırıcı Kurul

KOLAYLAŞTIRICI KURUL NEDİR? 

Yerel Gündem 21 kapsamında sürdürdüğümüz Kent konseyi çalışmasının önemli halkalarından biride “Kolaylaştırıcı Kurul” dur. Koza temsilcilerinin, sivil toplumun, kamu kurumu ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile oluşmuş bir organdır. Gönüllülük esasına göre çalışan üyeler (olağanüstü toplantılar hariç) ayda iki kere toplanmakta ve oy çokluğu ile karar oluşturmaktadır. Oy eşitliği halinde, kurula kolaylaştırıcılık eden üyenin oyu iki oy sayılmaktadır. Kolaylaştırıcı kurulun çalışmalarını YG 21 genel sekreteri koordine etmektedir. Bu kurulun başlıca görevleri;

Kolaylaştırıcı Kurulun İşlevi; 

• Zeytinburnu Yerel gündem 21 çalışma programını hazırlar, 
• Öneriler doğrultusunda Kent Konseyinin gündemini hazırlar, 
• Bilgilerin Kent Konseyine akışını sağlar, 
• Kent konseyinde alınan kararları belediye meclisine gönderir ve sonucunu takip eder, 
• Eylem, strateji ve önerileri gözden geçirir, 
• Resmi planlama süreçleri ile ilgili grupların planlama kararlarını bütünleştirir. 


İlk Kolaylaştırıcı Kurul Üyeleri: 

Akın COŞKUN Sümer Mahallesi Muhtarı 
Ali BAYER YEŞİLÖREN Emekli Merkez Bankası Murakıbı 
Hasan Ali HAYIROĞLU İnşaat Mühendisi 
Bahar GÜNGÖRMÜŞ İl Genel Meclisi Üyesi 
Cemil Coşkun BUDAK Yüksek Mimar. Radyo Z Yönetim Kurulu Başkanı. 
İrfan ŞAFAK Ekonomist. Avrupa Tüketici Dernek Başkanı 
İsmail TARHAN Avukat. Erikli Baba Derneği Temsilcisi. 
İslam SADIKER Kimya Mühendisi. İstanbul İl Çevre Müdürülğü. 
Leman COŞKUN Zeytinburnu Zihinsel Özürlüler Derneği Başkanı 
Mehmet ATEŞ Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri 
Mustafa AYDIN Zeytinburnu Belediyesi Kültür Müdürü 
S. Sema MURAT ÇYDD Zeytinburnu Şube Başkanı 
Sabriye YAZICI Yerel Gündem 21 Proje Yöneticisi 
Zehra TAŞKESENLİOĞLU Belediye Başkan Danışmanı