Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nun 4. Toplantısı Yapıldı

Organizasyonu Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Kent Konseyi’nin Yürütme Kurulu 2009 yılı 4. toplantısı 4 Kasım Çarşamba günü Merkezefendi Parkı içindeki ZEYKOM ofisinde gerçekleştirildi.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ateş başkanlığında yapılan toplantıya; Remzi Yılmaz, Cenap Altıok, Akın Coşkun, Av. İsmail Tarhan, S. Sema Murat, Ayhan Özsoy, Vehbi Bodur, Dr. Hasan Yıldırım, Mehmet Karaca, Seyhan Çelikkıran ve Mürsel Çırak katıldılar.

Bir önceki toplantı özetinin okunması ile başlayan bileşime, çalışma gruplarına gönüllülük esasına göre kurul içinden üye belirlenmesiyle devam edildi.
Kurul üyesi Mehmet Karaca’nın, ‘Eğitim Kültür ve Spor Kurulu’ndan sporun bölümünün ayrılarak farklı bir çalışma grubu içinde yer alması önerisi kurul üyelerince görüşülerek kabul edildi. .

Yapılan görüşmeler sonunda; Mehmet Karaca, S. Sema Murat, Mustafa Aydın, Umut Kara Eğitim ve Kültür Çalışma Grubu’nda, Cenap Altıok, Mürsel Çırak Spor Çalışma Grubu’nda, Av. İsmail Tarhan, Ayhan Özsoy Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Projelendirme Grubu’nda, Dr. Hasan Yıldırım ve Seyhan Çelikkıran Sağlık ve Çevre Çalışma Grubu’nda, S. Sema Murat, Seyhan Çelikkıran, Kübra Şen Soytürk, Vehbi Bodur, Akın Coşkun Sosyal Konular Çalışma Grubu’nda, Remzi Yılmaz, Av. İsmail Tarhan ve Mehmet Ateş Tüketici Hakları Çalışma Grubu’nda görev aldılar.

Ayrıca bu kurullarda görev almak isteyen STK temsilcilerinin ya da kişilerin tespit edilerek, çalışma gruplarında görev almalarının sağlanması kararlaştırıldı.
Kurul üyesi Remzi Yılmaz tarafından ‘turizm çalışma kurulu’ oluşturulmasına yönelik öneri ile ilgili olarak ZEYPORT, Olivium, Dericiler Derneği, Rum ve Ermeni Vakıfları gibi kurum ve kuruluşlarla görüşülerek ortak bir çalışma yapılması da benimsendi.

Mehmet Ateş’in önerisi üzerine ilçedeki tüm STK temsilcileri ile yemekli bir toplantı yapılması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili olarak Kazlıçeşme Kültür Merkezi’ndeki Akdeniz Salonu’nda, STK ile yürütme kurulunca önceden belirlenecek konularda seminer, toplantı, kongre vb konularda faaliyetlerde bulunarak, tüm ilçe halkına ulaşma imkânının sağlanabileceği, bu etkinlikler sırasında oluşacak taleplerin yapılabilir olanlarının hayata geçirilmesi için kent konseyince karar alınabileceği konusunda fikir birliği sağlandı.

Üçüncü gündem maddesi olan 7. Kent Konseyi Toplantısının tarihinin ve gündeminin belirlenmesine geçildi. Kent Konseyi Yönetmeliğinin 10 (1) maddesindeki, “Yılda en az iki kere genel kurul toplantısı yapılması gerekir” ifadesi nedeni ile görüşmeye açılan konuda tam bir mutabakata varılamadı. Bu konu, yapılacak ilk toplantıda karara bağlamak üzere ertelendi.
Üyelerin ortak kararı ile toplantı tutanaklarının Zeytinburnu Belediyesinin web sitesinde yayınlanmasına, bilgisayarda kaydedilen karar metni ile imza metninin bir klasörde dosyalanmasına, bunun dışında herhangi bir defter tutulmasına gerek olmadığına karar verildi.