Kadın Sağlığı Eğitim Programı

KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM PROGRAMI

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ile Zeytinburnu Belediyesinin ortak olarak düzenlediği “Kadın Sağlığı Eğitim Programı” amacı; göçle büyük kente gelmiş, sınırlı eğitim ve gelir düzeyine sahip ailelerin sağlık bilincinin yükseltilmesi ve yaşam kalitesinin geliştirilmesidir. Hedefleri; kadınları temizlik konusunda bilinçlendirerek yaşam ortamlarının, temizliğinin ve düzeninin geliştirilmesini sağlamaktır. Kadınları beslenme konusunda bilinçlendirerek doğru, sağlıklı yeterli ve ekonomik beslenmeyi amaçlamak. Ve aileleri için uyguladıkları genel sağlıkla ilgili hatalı davranışları düzeltip doğru davranışlar kazandırmaktır. Kendi bedenini tanımasını, doğurganlık sürecini yönetmesini sağlamak ve üreme sağlığı için koruyucu davranışlar kazandırmayı amaçlamaktadır. Gebelik, doğum ve lohusalık süreçleri ile ilgili sağlık bilincini yükseltmek, kendilerini ifade etme ve iletişim sorunlarını çözme konusunda desteklemektir. Çocuk ve ergen gelişimi konusunda bilgilendirerek annelik rolünü geliştirmektir. Aile sağlığı ile ilgili temel bilgileri vererek aile bireyleri arası paylaşım ve iletişimi geliştirmektir. Eğitimler haftada bir gün 90 dk. olmak üzere 13 oturum şeklinde düzenlenmiştir. Programın konu başlıkları: Üreme Organları ve İşleyişleri, Temizlik ve Hijyen, Beslenme, Güvenli Annelik, Çocuklar ve Ergenler, İletişim, Doğurganlığın Planlanması, Cinsellik, Haklar ve Yurttaşlık, Üreme Sağlığını Koruyucu Davranışlar gibi konulardan oluşmaktadır. Eğitime 2011 döneminde 20 kadın, 2012 birinci. döneminde 23 kadın toplamda 43 kadın katılım sağladı. Eğitimler sonunda kadınlar sağlık taramasından geçirilerek üreme sağlığı, meme kanseri, kemik erimesi risk faktörü konusunda bilgilendirildiler. Eğitimlere katılan her bir kadına Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı ile Zeytinburnu Belediyesinin hazırlamış olduğu katılım belgesi verildi. Kadın Sağlığı Eğitimlerimiz devam etmektedir.