Kadın Çalışmaları Gözlem Merkezi

Proje Lideri: BEM-BİR-SEN
Proje Ortağı: ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ
Proje Adı: Kadın Çalışmaları Gözlem Merkezi
Proje Uygulama Süresi: (9 Ay) 30 Kasım 2007–29 Ağustos 2008

Projenin amacı:
BEM BİR SEN bünyesinde kadın çalışmaları gözlem merkezini kurarak cinsiyet eşitliğini desteklemek ve bu konuda veritabanı oluşturarak yerel yönetimlerde özgelikle Zeytinburnu ve Beylikdüzü belediyelerinde çalışan kadınların daha iyi çalışma ortamı kazanmalarını sağlamak. Genelde ise sendikaların kapasitelerini artırarak, cinsiyet eşitliği alanında yapılan çalışmaları desteklemek ve Türkiye de profesyonel yaşamdaki kadınlar ile ilgili olarak veritabanı gelişimini sağlamak.

Kadın Çalışmaları Gözlem Merkezi Ülkemizde son yıllarda “Çocuk da yaparım kariyer de” diyen kadın sayısının hızla artması yerel yönetimleri de harekete geçirdi. Zeytinburnu Belediyesi, kamu kurumlarında çalışan kadınların iş hayatında karşılaştıkları sorunlar, çalışma ortamından doğan haklarının korunması, mesleki bilgi gelişimi gibi konularda çalışan kadınlara rehberlik hizmeti vermek için Kadın Çalışmaları Gözlem Merkezi oluşturuyor.

Projenin Faaliyetleri:
Zeytinburnu Belediyesi, AB projesi olan Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi – STK Hibe Programı “Kadın Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde Bem- Bir- Sen ve Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte çalışan kadınlar için “ Kadın Çalışmaları Gözlem Merkezi” kuruyor. Merkez için ilk adım, 12 hafta süren bir eğitim programı ile gerçekleştirildi. Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Eğitimlerinin öncelikli amacı: Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak; bu alanda Türkiye’deki ve Avrupa’daki uygulamaları karşılaştırmalı olarak incelemek ve özellikle kamu kurumlarında kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında kapasite arttırmaktır.

1. Kadın hakları konusunda farkındalık yaratma ve özellikle EU kadın haklarının korunması konusundaki etkisi hakkında farkındalık yaratma

2. BEM-BIR-SEN ile Fransız ""Observatory on Women's Condition"" ve Fransız sendikaları arasında çalışma yaşamındaki kadınların durumları ile ilgili olarak ortaklık geliştirme

3.BEM BİR SEN bünyesinde kadın çalışmaları gözlem merkezi kurarak kadın çalışmaları konusunda data toplanması ve kalitatif ve kantitaif amaçlar; Kadın hakları konusunda BEM BİR SEN, Zeytinburnu ve Beylikdüzünde farkındalık oluşturma

4.BEM BİR SEN bünyesinde bu konuda çalışacak insan kaynağı ve sosyal analist geliştirmek amacıyla Zeytinburnu Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programın ilk gününde Fransız Sosyolog Vincent Maritano katılımcılara kadın hakları konusunda bilgiler verdi.

30 Ocak’ta başlayan eğitim seminerine Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Esenler, Üsküdar, Eyüp, Sarıyer ve Beylikdüzü belediyeleri ile İSKİ ve İETT’den Bem-Bir Sen’e üye memur 30 kadın katıldı. Eğitimler 17 Nisan 2008’de sona erdirildi.

AB’ne iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek, uzun vadeli işbirliği geliştirmek amacı için 5 Mayıs - 9 Mayıs tarihleri arasında PARİS’ e bir çalışma gezisi yapılmıştır. Bu geziye 14 kişi katılarak AB iyi uygulama örnekleri incelenmiştir.

15 Mayıs 2008 tarihinde de Kadın Çalışmaları Gözlem Merkezi Hazırlık Atölye Çalışmalarına başlandı. Cinsiye eşitliği ve çalışma hayatında kadın hakları alanında bir kaynak kitap oluşturmak için proje dahilinde Çalışma Hayatında Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği rehberi yayımlandı. 383 adet rehberin basımı yapılmış ve 1000 adet Proje tanıtım broşürü ve Afiş, 383 adet kitap gibi dokümanlar yerel yönetimler, sendikalar ve üniversitelere gönderimi yapılmıştır. Ve 40 adet sertifika basılmıştır