İhale Duyuruları

Zeytinburnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2014 Yılı Kömür Dağıtımı İhalesi
İhale Tarihi 09.10.2014 09:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 08.10.2014 16:55
İlgili Birim Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres Zeytinburnu Kaymakamlığı
İlgili Telefon
İlgili Faks
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Kaymakamlığı
İhale Usülü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama 1) Yüklenici firma kamyonlarla stok sahasına gelecek 650 ton kömürün kamyondan indirilmesi ve bu kömürün sağlıklı muhafazası için uygun tarzda istiflenmesini sağlayacak. 2) Yüklenici firme stok sahasına gelen kömürü aynı gün kamyonun beklemesine sebebiyet vermeksizin süratle boşaltılmasını sağlayacak. 3)Kömürün ilçemize nakli muayyen gün ve süre ile bir plana bağlı olmadığından 2. maddede belirtilen hizmet Vakıf başkanlığınca talep edildikçe yüklenici firma tarafından derhal yerine getirilecektir. 4) Yüklenici firma asgari günlük 200 aileye kömürün dağılımını sağlayacaktır. 5) İhtiyaç halinde Vakıf Başkanlığının talebi halinde günlük dağıtım 250 aileye kadar çıkabilecektir. 6) Fakir vatandaşların evlerine teslim edilecek kömür Vakfın refakatçi personelleri tarafından yapıalcaktır. 7) Kömür verilen hanelerde yanlışlık olması durumunda verilen kömürün geri alınması ve yükleme alanına getirilmesi ile ilgili her türlü masraf yüklenici firmaya aittir. 8) Kömürün indirilmesi ve yüklenmesi ile teslimat aşamasında nakliyeden doğabilecek hasarlar yüklenici firmaya aittir. 9) Yırtılan ve ahsar gören kömür çuvalları için yüklenici firma gerekli müdahaleyi yaparak başka bir çuvala aktarımını sağlayacak ve çuval bedelini(kullanılacak eldiven, tipi vs.) firmaya aittir. 10)Yüklenici firma tarafından çalıştırılacak işçilerine ait her türlü ödeme ve yasal sorumluluk yüklenici firmaya aittir. 11) İhaleye girecek firmaların kömür taşıma araç sayısı en az beş olması gerekmekte ve araçlara ait plaka ve ruhsatların belgelerle birlikte sunmak zorundadır. 12) İhale bedeli işin tamamlanmasından itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir. 13)Her 1000 kg'lık taşıma için KDV hariç fiyat teklif edilecektir. 14) İhale teklifleri 09.10.2014 tarihi saat 09:30'a kadar Vakıf müdürü Kıymet TOKER'e kapalı zarf içinde elden imza karşılığı teslim edilecek başka suretle yapılan müracaatlar, teklifler kabul edilmeyecektir. 15) İhale 09.10.2014 tarih ve saat 10:00'da Zeytinburnu Kaymakamlığında yapıalcaktır. 16) Teklif bedelinin %3'ü geçici teminat olarak Vakıf Müdürlüğümüzün TR58 0001 5001 5800 7289 8866 52 nolu hesabına yatırılarak teklif mektubu ile birlikte dekontun sunulması gerekmektedir. 17) Yukarıda belirtilen sözleşme hükmünde belirtilen şartlara yüklenici firmanın uymaması durumunda ayrıca tazminat ödemek zorundadır. 18) İş bu şartname hükmümlerine aykırılık halinde Bakırköy mahkemeleri yetkilidir. 19) İş bu şartname 19(on dokuz) maddeden ibarettir.
Şartname Bedeli