İhale Duyuruları

Zeytinburnu Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde bina içerisinde bulunan bay kuaförü 6 m2 kapalı alanın 7 gün çalıştırılmak üzere kiraya verilmesi.
İhale Tarihi 17.09.2014 10:30
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 04.09.2014 12:40
İlgili Birim Bilgi İşlem Müdürlüğü
İlgili Adres Beştelsiz Mah. Rauf Denktaş Cad. No:39 Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Telefon 0212 415 45 97
İlgili Faks 0212 415 45 98
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü
İhale Usülü Açık İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde bina içerisinde bulunan bay kuaförü 6 m2kapalı alanın 7 gün çalıştırılmak üzere kiraya veriecektir. Yıllık 200x12=2400 TL tahmini bedelle sayılı Kanının 47. maddesine göre Açık İhale Usulü(Açık Arttırma) suretiyle ihale edilecektir. 1) Yıllık Bedeli : 2.400 TL + KDV 2) Geçici Teminat %10 : 240 TL İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıdaki sayılan belgeleri teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunmaları gerekir: 1) Tebligat için adres beyanı; İkametgah Kağıdı İhale üzerinde kalan şahıs adres beyanı olarak bildirmiş olduğu adresi İkametgah adresi olarak beyan ve kabul etmiş ve adrese yapılan tebligat kendisine tebliğ edilmiş sayılır. 2) Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir. 3) İdare şartname ekleri Zeytinbunu Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünden 50 TL + KDV karşılığında temin edilebilir. 4) İhaleye Teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 5) Teklifler ve istenilen belgeler 17.09.2014 tarihinde saat 10:30'a kadar Zeytinburnu Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İhale Komisyonuna verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 6) Ekonomik açıdan en uygun teklif, en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir. 7) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ali AKILLI Müdür V.
Şartname Bedeli