İhale Duyuruları

Zeytinburnu Öğretmenevi ve A.S.O Müdürlüğü İhale İlanı
İhale Tarihi 23.03.2015 10:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 03.03.2015 11:40
İlgili Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlgili Adres Beşltelsiz Mah. Rauf Denktaş Cad. No.39 Zeytinburnu/ İSTANBUL
İlgili Telefon 0(212) 415 45 97
İlgili Faks 0(212) 415 45 98
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü
İhale Usülü Açık İhale Usulü
Niteliği ve Miktarı Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü’nde bina içerisinde bulunan Lokal bölümü ve bina dışındaki açık alan 3.000 TL* 12= 36.000 TL (KDV hariç damga vergisi ve diğer vergiler hariç) 2886 Sayılı Kanun’un 47. maddesine göre Açık İhale Usulü (Açık Artırma) suretiyle ihale edilecektir.
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü
İşin Süresi / Teslim Tarihi yer teslimi tarihinden itibaren 12 (on iki) ay süreli yapılacaktır.
Açıklama 4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında ihale komisyonuna sunmaları gerekir: 1.Tebligat için adres beyanı; İkametgah kağıdı (İhale üzerinde kalan şahıs adres beyanı olarak bildirilmiş olduğu adresi) İkametgah adresi olarak beyan ve kabul etmiş ve adrese yapılan tebligat kendinse tebliğ edilmiş sayılır. 2. Şartname ve ekleri idarede bedelsiz görülebilir. 3. İdari şartname ekleri Zeytinburnu Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü’nden 50TL + KDV karşılığında temin edilebilir. 4. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 5. Teklifler ve istenilen belgeler 23.03.2015 tarihinde saat: 10.00’a kadar Zeytinburnu Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İhale Komisyonu’na verecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 6. Ekonomik açıdan en uygun teklif, en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir. 7. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.
Şartname Bedeli