Genel Duyurular

Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Plan Notlarına İlave Not

      06.12.2007 T.T.li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planının plan notlarına kentsel dönüşümle alakalı plan notu eklenmesine yönelik hazırlanan "UİP-7746,5" plan işlem numaralı Plan notu itirazı ,İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/02/2017 Tarih ve 205 Sayılı Kararı ile "Ana arter veya bir yoldan bina cephe hattının gerisinde kalmak ve otopark giriş-çıkışları için Ulaşım Trafik Komisyonunun kararı doğrultusunda uygulama yapmak koşuluyla diğer yol cephelerinde ve parsel tamamında zemin altında katlı otopark yapılabilir." şeklinde düzenlenmesiyle tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 21/02/2017 tarihinde onaylanmıştır.

        1/1000 ölçekli plan notu tadilatı 18/04/2017-17/05/2017 tarihleri arasında Belediye Başkanlık Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. Katta  ilan panosunda ilan edilmektedir.Duyurulur.

 

Plan Notu