İhale Duyuruları

ZEYTİNBURNU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 2019 YILI KÖMÜR DAĞITIM İHALESİ
İhale Tarihi 09/10/2019 09:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 30/09/2019 14:00
İlgili Birim
İlgili Adres Zeytinburnu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Zeytinburnu Kaymakamlığı Beştelsiz Mh. Prof. Muammer Aksoy Cd. N:36
İlgili Telefon 0212 664 92 10
İlgili Faks 0212 510 53 83
İlgili Mail zeytinvakif@ttmail.com
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Kaymakamlığı
İhale Usülü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama

Zeytinburnu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kış mevsimi münasebeti ile 65 ton kömür dağıtımı hizmet alımı yolu ile dağıtılacaktır.

 22/D kapsamında ihale yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen firmaların 08.10.2019 günü saat 17:00’a kadar tekliflerini Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

 Kömür dağıtım ihale şartnamesi ektedir.

  

İrtibat Bilgileri:

 Unvan:Zeytinburn Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adres:Zeytinburnu Kaymakamlığı Beştelsiz Mh. Prof. Muammer Aksoy Cd. N:36

Tel: 0212 664 92 10

Fax: 0212 510 53 83

E-Mail:zeytinvakif@ttmail.com

  

  ZEYTİNBURNU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

2019 YILI KÖMÜR DAĞITIM İHALESİ ŞARTNAMESİ

 

 1.Yüklenici firma kamyonlarla stok sahasına gelecek 65 ton kömürün kamyondan indirilmesi ve bu kömürün sağlıklı muhafazası için uygun tarzda istiflenmesini sağlayacak.

 1. Stok sahasında meydana gelebilecek hırsızlık ve çalınma olaylarına karşı yüklenici firma gerekli tedbirleri almak ve personel bulundurmak zorundadır.
 2. Yüklenici firma stok sahasına gelen kömürü aynı gün kamyonun beklemesine sebebiyet vermeksizin süratle boşaltılmasını sağlayacaktır.
 3. Kömürün ilçemize nakli muayyen gün ve süre ile bir plana bağlı olmadığından 3. Maddede belirtilen hizmet Vakıf Başkanlığınca talep edildikçe yüklenici firma tarafından derhal yerine getirilecektir.
 4. Fakir vatandaşların evlerine teslim edilecek kömür Vakfın refakatçi personelleri tarafından yapılacaktır.
 5. Kömür verilen hanelerde yanlışlık olması durumunda verilen kömürün geri alınması ve yükleme alanına getirilmesi ile ilgili her türlü masraf yüklenici firmaya aittir.
 6. Kömürün indirilmesi ve yüklenmesi ile teslimat aşamasında nakliyeden doğabilecek hasarlar yüklenici firmaya aittir.
 7. Yırtılan ve hasar gören kömür çuvalları için yüklenici firma gerekli müdahaleyi yaparak başka bir çuvala aktarımını sağlayacak ve çuval bedeli (kullanılacak çuval,eldiven,ip vs.) yüklenici firmaya aittir.
 8. Yüklenici firma tarafından çalıştırılacak işçilerine ait her türlü ödeme ve yasal sorumluluk yüklenici firmaya aittir.
 9. İhaleye girecek firmaların kömür taşıma araç sayısı en az beş olması gerekmekte ve araçlara ait plaka ve ruhsatların belgelerle birlikte sunmak zorundadır.
 10. İhale bedeli işin tamamlanmasından itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir.
 11. Her 1000 kg’lık taşıma için KDV hariç fiyat teklif edilecektir.
 12. İhale teklifleri 08.10.2019 tarihi saat 17:00’a kadar Vakıf Müdürü Kıymet TOKER’e kapalı zarf içinde elden imza karşılığı teslim edilecek başka suretle yapılan müracaatlar, teklifler kabul edilmeyecektir.

14.İhale 09.10.2019 tarih ve saat 09:00’da ZEYTİNBURNU Kaymakamlığında yapılacaktır.

 1. Teklif bedelinin %3’ü geçici teminat olarak Vakıf Müdürlüğümüzün TR580001500158007289886652 nolu hesabına yatırılarak, teklif mektubu ile birlikte dekontun sunulması gerekmektedir.
 2. Yukarıda belirtilen sözleşme hükmünde belirtilen şartlara yüklenici firmanın uymaması durumunda ayrıca tazminat ödemek zorundadır.
 3. İş bu şartname hükümlerine aykırılık halinde BAKIRKÖY mahkemeleri yetkilidir.
 4. İş bu şartname 18 (on sekiz) maddeden ibarettir.

 

 

YÜKLENİCİ                                                                                   İDARE

 

Şartname Bedeli