İhale Duyuruları

ZEYTINBURNU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 2016 YILI KÖMÜR DAĞITIMI İHALESİ ŞARTNAMESİ
İhale Tarihi 16.11.2016 09:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 10.11.2016 14:00
İlgili Birim Bilgi İşlem Müdürlüğü
İlgili Adres Zeytinburnu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Beştelsiz Mh. Prof.Muammer Aksoy Cd. N:36 Kat:1 (Zeytinburnu Kaymakamlığı)
İlgili Telefon 0212 664 92 10
İlgili Faks 0212 510 53 83
İlgili Mail zeytinvakif@ttmail.com
İhalenin Yapılacağı Yer Beştelsiz Mh. Prof.Muammer Aksoy Cd. N:36 Kat:1 (Zeytinburnu Kaymakamlığı)
İhale Usülü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama ZEYTINBURNU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 2016 YILI KÖMÜR DAĞITIMI İHALESİ ŞARTNAMESİ 1- Yüklenici firma kamyonlarla stok sahasına gelecek 175 ton kömürün kamyondan indirilmesi ve bu kömürün sağlıklı muhafazası için uygun tarzda istiflenmesini sağlayacak. 2- Stok sahasında meydana gelebilecek hırsızlık ve çalınma olaylarına karşı yüklenici firma gerekli tedbirleri almak ve personel bulundurmak zorundadır. 3- Yüklenici firma stok sahasına gelen kömürü aynı gün kamyonun beklemesine sebebiyet vermeksizin süratle boşaltılmasını sağlayacaktır. 4- Kömürün ilçemize nakli muayyen gün ve süre ile bir plana bağlı olmadığından 3. maddede belirtilen hizmet Vakıf başkanlığınca talep edildikçe yüklenici firma tarafından derhal yerine getirilecektir. 5- İhtiyaç halinde Vakıf Başkanlığının talebi halinde günlük dağıtım 150 aileye kadar çıkabilecektir. 6- Fakir vatandaşların evlerine teslim edilecek kömür Vakfın refakatçi personelleri tarafından yapılacaktır. 7- Kömür verilen hanelerde yanlışlık olması durumunda verilen kömürün geri alınması ve yükleme alanına getirilmesi ile ilgili her türlü masraf yüklenici firmaya aittir. 8- Kömürün indirilmesi ve yüklenmesi ile teslimat aşamasında nakliyeden doğabilecek hasarlar yüklenici firmaya aittir. 9- Yırtılan ve hasar gören kömür çuvalları için yüklenici firma gerekli müdahaleyi yaparak başka bir çuvala aktarımını sağlayacak ve çuval bedeli (kullanılacak eldiven, ipi vs.) firmaya aittir. 10- Yüklenici firma tarafından çalıştırılacak işçilerine ait her türlü ödeme ve yasal sorumluluk yüklenici firmaya aittir. 11- İhaleye girecek firmaların kömür taşıma araç sayısı en az beş olması gerekmekte ve araçlara ait plaka ve ruhsatların belgelerle birlikte sunmak zorundadır. 12- İhale bedeli işin tamamlanmasından itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir. 13- Her 1000 kg'lık taşıma için KDV hariç fiyat teklif edilecektir. 14- İhale teklifleri 14.11.2016 tarihi saat 15:00'a kadar Vakıf müdürü Kıymet TOKER'e kapalı zarf içinde elden imza karşılığı teslim edilecek başka suretle yapılan müracatlar, teklifler kabul edilmeyecektir. 15- İhale 16.1I.2016 tarih ve saat 09:00'da ZEYTİNBURNU Kaymakamlığında yapılacaktır. 16- 16. Teklif bedelinin %3’ü geçici teminat olarak Vakıf Müdürlüğümüzün TR580001500158007289886652 nolu hesabına yatırılarak, teklif mektubu ile birlikte dekontun sunulması gerekmektedir. 17- Yukarıda belirtilen sözleşme hükmünde belirtilen şartlara yüklenici firmanın uymaması durumunda ayrıca tazminat ödemek zorundadır. 18- İŞ bu Şartname hükümlerine aykırılık halinde BAKIRKÖY mahkemeleri yetkilidir. 19- İş bu şartname 19 (on dokuz ) maddeden ibarettir. YÜKLENİCİ İDARE
Şartname Bedeli