İhale Duyuruları

ZEYTİNBURNU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 2015 YILI KÖMÜR DAĞITIMI İHALAESİ ŞARTNAMESİ
İhale Tarihi 18.11.2015 09:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 09.11.2015 11:25
İlgili Birim Yazı İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres ZEYTİNBURNU Kaymakamlığı
İlgili Telefon
İlgili Faks
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer ZEYTİNBURNU Kaymakamlığı
İhale Usülü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Zeytinburnu
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama Zeytinburnu İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kış mevsimi münasabeti ile her bir aileye 1 ton olmak üzere 225 ton kömür dağıtımı hizmet alımı yolu ile dağıtılacaktır. 22/D kapsamında ihale yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen firmaların 13.11.2015 Cuma günü Saat 15:00'a kadar tekliflerini Vakıf Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. ZEYTİNBURNU SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 2015 YILI KÖMÜR DAĞITIMI İHALAESİ ŞARTNAMESİ 1. Yüklenici firma kamyonlarla stok sahasına gelecek 225 ton kömürün kamyondan indirilmesi ve bu kömürün sağlıklı muhafazası için uygun tarzda istiflenmesini sağlayacak. 2. Yüklenici firma stok sahasına gelen kömürü aynı gün kamyonun beklemesine sebebiyet vermeksizin süratle boşaltılmasını sağlayacaktır. 3. Kömürün ilçemize nakli muayyen gün ve süre ile bir plana bağlı olmadığından 2. maddede belirtilen hizmet Vakıf başkanlığınca talep edildikçe yüklenici firma tarafından derhal yerine getirilecektir. 4. İhtiyaç halinde Vakıf Başkanlığının talebi halinde günlük dağıtım 150 aileye kadar çıkabilecektir. 5. Fakir vatandaşların evlerine teslim edilecek kömür Vakfın refakatçi personelleri tarafından yapılacaktır. 6. Kömür verilen hanelerde yanlışlık olması durumunda verilen kömürün geri alınması ve yükleme alanına getirilmesi ile ilgili her türlü masraf yüklenici firmaya aittir. 7. Kömürün indirilmesi ve yüklenmesi ile teslimat aşamasında nakliyeden doğabilecek hasarlar yüklenici firmaya aittir. 8. Yırtılan ve hasar gören kömür çuvalları için yüklenici firma gerekli müdahaleyi yaparak başka bir çuvala aktarımını sağlayacak ve çuval bedeli (kullanılacak eldiven, ipi vs.) firmaya aittir. 9. Yüklenici firma tarafından çalıştırılacak işçilerine ait her türlü ödeme ve yasal sorumluluk yüklenici firmaya aittir. 10. İhaleye girecek firmaların kömür taşıma araç sayısı en az beş olması gerekmekte ve araçlara ait plaka ve ruhsatların belgelerle birlikte sunmak zorundadır. 11. İhale bedeli işin tamamlanmasından itibaren 15 gün içerisinde ödenecektir. 12. Her 1000 kg’lık taşıma için KDV hariç fiyat teklif edilecektir. 13. İhale teklifleri 13.11.2015 tarihi saat 15:00 kadar Vakıf müdürü Kıymet TOKER’e kapalı zarf içinde elden imza karşılığı teslim edilecek başka suretle yapılan müracaatlar, teklifler kabul edilmeyecektir. 14. İhale 18.11.2015 tarih ve saat 09:00 ZEYTİNBURNU Kaymakamlığında yapılacaktır. 15. Teklif bedelinin %3'ü geçici teminat olarak Vakıf Müdürlüğümüzün TR580001500158007289886652 nolu hesabına yatırılarak, teklif mektubu ile birlikte dekontun sunulması gerekmektedir. 16. Yukarıda belirtilen sözleşme hükmünde belirtilen şartlara yüklenici firmanın uymaması durumunda ayrıca tazminat ödemek zorundadır. 17. İş bu şartname hükümlerine aykırılık halinde BAKIRKÖY mahkemeleri yetkilidir. 18. İş bu şartname 18 (on sekiz ) maddeden ibarettir.
Şartname Bedeli