İhale Duyuruları

ZEYİLNAME - Zeytinburnu İlçesinde, İnsan, Çevre ve Hayvan Sağlığının Korunması Hizmet Alımı İşi ihalesi
İhale Tarihi 15.12.2014 14:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 28.11.2014 11:42
İlgili Birim Sağlık İşleri Müdürlüğü
İlgili Adres
İlgili Telefon
İlgili Faks
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Usülü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama 2014/135338 ihale kayıt numaralı Zeytinburnu İlçesinde, İnsan, Çevre ve Hayvan Sağlığının Korunması Hizmet Alımı İşi ihalesine ait Teknik Şartnamede tekliflerin hazırlanmasını ve işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek teknik eksiklikler tespit edilmiş olup, Şartnamenin değişen maddeleri aşağıda belirtilmiştir. İşin Kapsamı: MADDE 2/i maddesi “Okul, ibadethane ile resmi kurum ve kuruluşların, kurban satış ve kesim alanları ile ilçe genelindeki çöp konteynerlarının bulunduğu yerlerin gereği halinde dezenfeksiyonunu, ilaçlanmasını ve koku giderilmesini, viral salgınlar (kuş gribi, domuz gribi vb) ile öngörülemeyen diğer salgın hastalıkların ortaya çıkması durumunda ve/veya koruma amaçlı olarak kamuya ait her türlü açık ve kapalı alanlarda ücretsiz, talep edilmesi halinde şahsa veya tüzel kurumlara ait her türlü açık ve kapalı alanların ücreti karşılığında dezenfeksiyonunu, ilaçlanmasını ve koku giderilmesini,” ifadesi, Aşağıdaki gibi değiştirilmiştir; “Okul, ibadethane ile resmi kurum ve kuruluşların, kurban satış alanları ile ayrıca ilçe genelindeki çöp konteynerlarının bulunduğu yerlerin gereği halinde dezenfeksiyonunu, ilaçlanmasını ve koku giderilmesini, viral salgınlar (kuş gribi, domuz gribi vb) ile öngörülemeyen diğer salgın hastalıkların ortaya çıkması durumunda ve/veya koruma amaçlı olarak kamuya ait her türlü açık ve kapalı alanlarda ücretsiz, talep edilmesi halinde şahsa veya tüzel kurumlara ait her türlü açık ve kapalı alanların ücreti karşılığında dezenfeksiyonunu, ilaçlanmasını ve koku giderilmesini,” Personel İle İlgili Hususlar: MADDE 9/Beş ve altıncı paragrafları “Şartnamede belirtilen ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarında görevlendirilen personel, haftanın 6 günü 08.30-17.00 saatleri arasında günde 7,5 saat (kurumun mesai saatleri içerisinde) görev yapacaktır. Kurban bayramı hariç dini bayram ve diğer genel tatil günleri ile ulusal bayramda genel olarak çalışılmayacaktır. Gerek görüldüğü taktirde, mesai saatleri dışı çalışmalarda, personele izin kullandırılacaktır. Şartnamede belirtilen, hayvan toplama, kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarında görevlendirilen personel haftanın 6 günü 08.30-17.00 saatleri arasında günde 7,5 saat görev yapacaktır. Cumartesi günleri Veteriner Hekim, cumartesi ve pazar günleri, Merkezde bulunan mevcut hayvanların bakımı için işçiler dönüşümlü görevlendirilecektir. Kurban bayramı hariç dini bayram ve diğer genel tatil günleri ile ulusal bayramda genel olarak çalışılmayacaktır. Ancak daha sonra izin kullandırmak suretiyle, mevcut hayvanların bakımı için işçilere görev verilecektir. Mesai saatleri dışı çalışmalarda da, personele izin kullandırılacaktır.” ifadesi, Aşağıdaki gibi değiştirilmiştir; “Şartnamede belirtilen ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarında görevlendirilen personel, haftanın 6 günü 08.30-17.00 saatleri arasında günde 7,5 saat ( kurumun mesai saatleri içerisinde ) görev yapacaktır. Dini bayram ve diğer genel tatil günleri ile ulusal bayramda genel olarak çalışılmayacaktır. Gerek görüldüğü taktirde, mesai saatleri dışı çalışmalarda, personele izin kullandırılacaktır. Şartnamede belirtilen, hayvan toplama, kısırlaştırma ve rehabilitasyon çalışmalarında görevlendirilen personel haftanın 6 günü 08.30-17.00 saatleri arasında günde 7,5 saat görev yapacaktır. Cumartesi günleri Veteriner Hekim, cumartesi ve pazar günleri, Merkezde bulunan mevcut hayvanların bakımı için işçiler dönüşümlü görevlendirilecektir. Dini bayram ve diğer genel tatil günleri ile ulusal bayramda genel olarak çalışılmayacaktır. Ancak daha sonra izin kullandırmak suretiyle, mevcut hayvanların bakımı için işçilere görev verilecektir. Mesai saatleri dışı çalışmalarda da, personele izin kullandırılacaktır. “ Araç ve Ekipmanla İlgili Hususlar: MADDE 12/1. Kontrol Aracı:/a) maddesi “2013 model ve üstü, dizel ve klimalı” ifadesi, Aşağıdaki gibi değiştirilmiştir; “2010 model ve üstü, dizel ve klimalı” Kısırlaştırma ve Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Hizmetleri Çalışma Esasları: Madde 15/Son paragraf “Mesai saatleri sonrasında meydana gelen trafik kazası vb. yaralanma ile sonuçlanan acil durumlarda müdahalenin yapılması amacıyla veteriner hekimler tarafından haftalık icap nöbetleri tutulacaktır.” ifadesi, Teknik Şartnameden çıkarılmıştır. Hayvanların Toplanması ve Alındığı Bölgeye Bırakılması: MADDE 16/İkinci paragraf “Sahipsiz hayvanları toplama işlemleri Zeytinburnu Belediyesi sınırları dahilinde gündüz yapılacaktır. Şikayet veya acil durumlarda (yaralı hayvan, ısırık vb.) ve idare gerekli gördüğü taktirde gece çalışması yapılabilecektir. Hayvanların toplanması işlemi, gerektiği taktirde, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün sevk ve idaresi altında yapılacaktır. Zeytinburnu Belediyesi sınırları dışında her ne nedenle olursa olsun, sahipsiz hayvan toplanılmayacak ve rehabilitasyon merkezine alınmayacaktır.” ifadesi, Aşağıdaki gibi değiştirilmiştir; “Sahipsiz hayvanları toplama işlemleri Zeytinburnu Belediyesi sınırları dahilinde gündüz yapılacaktır. Hayvanların toplanması işlemi, gerektiği taktirde, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün sevk ve idaresi altında yapılacaktır. Zeytinburnu Belediyesi sınırları dışında her ne nedenle olursa olsun, sahipsiz hayvan toplanılmayacak ve rehabilitasyon merkezine alınmayacaktır.” Kent Zararlıları ile Mücadele, Yeşil Alan İlaçlaması, Kapalı ve Açık Alan İlaçlama ve Dezenfeksiyon Hizmetleri Çalışma Esasları: MADDE 20/İkinci paragraf “Rutin çalışmalar, kamuya ait park, bahçe, gezinti yerlerini, okul ve ibadethaneleri, gerektiğinde cadde, sokak ve boş alanları, kanalizasyon sistemi ve rögar kapaklarını, ilçe genelinde bulunan ahır, ağıl, kümes vb. kapalı alanları, kurban bayramı döneminde kurban satış ve kesim yerlerini kapsar.” ifadesi, Aşağıdaki gibi değiştirilmiştir; “Rutin çalışmalar, kamuya ait park, bahçe, gezinti yerlerini, okul ve ibadethaneleri, gerektiğinde cadde, sokak ve boş alanları, kanalizasyon sistemi ve rögar kapaklarını, ilçe genelinde bulunan ahır, ağıl, kümes vb. kapalı alanları ve kurban bayramı öncesinde ise kurban satış yerlerini kapsar.” Diğer Hususlar: MADDE 29/İkinci, yedinci ve sekizinci paragraflar “Eğitici broşürlerin hazırlanması ve basımı (10 bin adet) yüklenici firmaya aittir.” “Yüklenici, gece çalışmalarında kullanılmak üzere bir (1 ) adet akülü el feneri ve Bakımevi’nde kullanılmak üzere bir (1) adet telsiz telefon temin edecektir.” “Haşere ilaçlamasında çalışacak personel için 3 adet Filtreli Yüz Maskesi temin edilecektir.” Teknik Şartnameden çıkarılmıştır. Zeyilname yayınlanması dolayısı ile ihale tarihi 15/12/2014 günü saat 14:00’e ertelenmiştir. Eyüp DEMİR Sağlık İşleri Müdürü
Şartname Bedeli