Genel Duyurular

Kapalı Açık Semt Spor Alanları Plan Notu Tadilatı

          Zeytinburnu İlçesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planın 15-Maddesi "KAPALI AÇIK SEMT SPOR ALANLARI” plan notu tadilatı teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/06/2016 Tarih ve 943 Sayılı Kararı ile " Max H:2 kattır." şeklinde tadilen kabul edilmiş olması sonucunda Başkanlığımızca 3194 sayılı yasanın 8.maddesi uyarınca 22/09/2016-21/10/2016 tarihleri arasında askı süresi içersinde itirazımız olmuş MAx H:3 Kat olarak Zeytinburnu Belediye Meclisinin 09/11/2016 Tarih ve 2016/96 Sayılı Kararı ,Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/01/2017 Tarih ve 136 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup Büyükşehir Belediye Başkanınca 13/01/2017 tarihinde onanmıştır.Başkanlığımıza iletilen UİP:7746,26 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notu değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca 17/04/2017-16/05/2017 tarihleri arasında  Belediye Binası 5. Kat İmar ve Şehircilik Müdürlüğü  ilan panosunda ilan edilmektedir.

     Duyurulur.

Döküman