İhale Duyuruları

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından Satılık Gayrimenkuller
İhale Tarihi 02/10/2019 00:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 11/09/2019 16:05
İlgili Birim
İlgili Adres İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı
İlgili Telefon
İlgili Faks
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Usülü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesince Açık Teklif Usulü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama

Şartname Bedeli