İhale Duyuruları

İlçemiz, Seyitnizam Mahallesi G/13 Sokak, 3268 Ada 34 Parselin bitişiğinde ve planda Belediye Hizmet Alanında kalan Seyitnizam Semt Konağımızdaki; kulüp ofisi, soyunma odası ve lokalin İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi
İhale Tarihi 25/02/2021 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 16/02/2021 13:30
İlgili Birim Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İlgili Adres Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Telefon 0212 413 11 11-3085
İlgili Faks
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi 3 (üç) yıl süre ile
Açıklama

İHALE İLANI
ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu :İlçemiz, Seyitnizam Mahallesi G/13 Sokak, 3268 Ada 34 Parselin bitişiğinde ve planda Belediye Hizmet Alanında kalan Seyitnizam Semt Konağımızdaki; kulüp ofisi, soyunma odası ve lokalin İlçemiz sınırlarında faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine 3 (üç) yıl süre ile kiraya verilmesi işi
İhale Tarih ve Saati : 25/02/2021 – 11:00
İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Müdürlük/Birim : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3085
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/c maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü
Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri : 24/02/2021 – 16:00 Yazı İşleri Müdürlüğü

• Yıllık Muhammen Bedel : 4.500,00 TL + KDV
• Aylık Muhammen Bedel :375,00 TL + KDV
• Geçici teminat %3 :135,00 TL
• İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 250,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1) Zeytinburnu İlçe Sınırları içerisinde faaliyet gösterdiğini belgeleyen Amatör Spor Kulübü olmak
2) Amatör Spor Kulüpleri adına ihaleye iştirak eden kişi/kişilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3) Amatör Spor Kulüpleri adına ihaleye iştirak eden kişi/kişilerin Yetki Belgesi
4) İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.
5) İhale şartnamesi (ıslak imza ve kaşeli)
6) Geçici teminat bedelini Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz.
7) Şartname bedelini Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz.
8) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.
9) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale gününden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen belgelerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 24/02/2021 tarih ve saat 16:00’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
10) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

 

 

İdris ATABAY
Başkan Yardımcısı

 

 

Şartname Bedeli 250,00 TL