Genel Duyurular

İlan Başlangıç Tutanağı

   Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 2507 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-16 parseller, 2508 ada 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-13 parseller, 2509 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14-15-16 parseller, 2510 ada 1-2-3-4-5 parseller, 2511 ada 3-4-5-6-7-8-9-10-11-14-16-18-20-21 parseller, 2519 ada 1-5-6-7 parseller, 2520 ada 1-2-5-6-7-8-9-10-11 parseller, 2521 ada 2-3-4-6 parseller, 2522 ada 1-2-3-4-5-6-9-10-11 parseller, 2523 ada 1-2-3-4-5-6-7-11 parseller, 2524 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 parseller, 2525 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30 parseller ile 2553 ada 5-6-8-9-10-11-12-13-14-18-20 parsel sayılı taşınmazları kapsayan Sümer Mahallesi 2.Etap 18.Madde İmar Uygulama Bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18.Maddesine göre düzenlenen ve İdaremizin 21.04.2017 tarih ve 2017/522 sayılı Belediye Encümen Kararı ile onaylanan parselasyon planı, 26.04.2017 tarihi mesai başlangıcında Zeytinburnu Belediye Başkanlık Binası 5.Kat İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ,Harita-Planlama Şefliği ilan panosunda bir(1) ay süre ile ilana çıkarılmıştır.

 

İlan Başlangıç Tutanağı