İhale Duyuruları

Beştelsiz Mahallesi, 1915 ada, 192 parseldeki taşınmazın yer altı otoparkı ve işyeri olarak 30 yıl süreli işletilmesi ve süre sonunda belediyeye devri
İhale Tarihi
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 25.02.2013 10:47
İlgili Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
İlgili Adres
İlgili Telefon
İlgili Faks
İlgili Mail
İhalenin Yapılacağı Yer
İhale Usülü
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama
Şartname Bedeli