Genel Duyurular

Belediye Meclisi NİSAN Ayı Toplantısı

                                                                                              MECLİS GÜNDEMİ

                                        5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 4.Toplantı yılında yapacağı nisan ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03/04/2017 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Kazlıçeşme Kültür Merkezi Karadeniz salonunda yapılacaktır.

 GÜNDEM:
TEKLİFLER:


1-Belediye Encümenine üye seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 15585 sayılı teklifi.

2-İhtisas Komisyonlarına üye seçimi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 15586 sayılı teklifi.

3-Denetim Komisyon Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca Meclisin bilgisine sunulması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün teklifi.

4-Veliefendi Mahallesi, 400/6 pafta, 2279 ada 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 parseller ile 2283 ada 1,2,3 parseller ve bir kısım kadastral boşluğun eğitim alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15584 sayılı teklifi.

5-2016 yılı Faaliyet Raporu hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16933 sayılı teklifi.

6-Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 17903 sayılı teklifi.

7-Beştelsiz Mahallesi 399,386,387,388 paftalar 2334 ada 199 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

8-Sümer Mahallesi 405/4 pafta 1870 ada 33 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

9-Maltepe Mahallesi 494 pafta 3042 ada 16 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.

10-Veliefendi Mahallesi 401/2 pafta 2748,2749,2750 adaların tamamı 2747 ada 1,2,3,4,5,8,9 ve 10  parseller ile 2751 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 parseller ve aralarında kalan yol alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.