Genel Duyurular

Belediye Meclisi MART Ayı Toplantısı

 

 

MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21. maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7. Seçim dönemi, 4. toplantı yılında yapacağı mart ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 06/03/2017 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Kazlıçeşme Kültür Merkezi Karadeniz salonunda yapılacaktır.                                                                                                                     

 GÜNDEM:

 TEKLİFLER:

  • 1625 ada, 33 parsel sayılı 12.839,52 m2 miktarlı taşınmaz üzerindeki depreme dayanıksız olan yapının riskli tespit raporu doğrultusunda yıkılması veya yıktırılması, ayrıca yapılması veya yaptırılması, yıkım ve yapım masraflarının Belediye Başkanlığımız tarafından karşılanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapmak için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 8751 sayılı teklifi.
  • Belediye Encümeni üyeliğinden boşalan yere yeni üye seçimi yapılması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 10332 sayılı teklifi.
  • Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği bünyesindeki motosikletli trafik polis timi hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet motosikletin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesi uyarınca verilmesi hakkında Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 12005 sayılı teklifi.
  • Merkezefendi Mah., 502 pafta, 3230 ada, 18 parsele plan askı aşamasında ilgilisinin yaptığı itiraz hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13209 sayılı teklifi.
  • Telsiz Mah., 389, 402/1, 402 pafta, 1508, 1509, 1512, 2653, 3301, 2167 adalar bütünü ile bu adalar arasındaki yolların deplase edilmesine ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13213 sayılı teklifi.
  • Beştelsiz Mah.,2321 ada,389 pafta, 23, 2, 3, 18, 17, 4, 20, 21, 24, 25, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22 parsellere ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13216 sayılı teklifi.
  • "Sahn-ı Seman'dan Darülfünun'a Osmanlı'da İlim Fikir Dünyası Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler" ve "Eskiz Defterimden Osmanlı Mimarisi" adlı kitapların satış fiyatlarının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 13217 sayılı teklifi.

RAPORLAR:

1-Kazlıçeşme Mahallesi, 390/391 pafta, 3339 ada 20 parsel sayılı taşınmaza ait 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plan tadilatı hakkında İmar Komisyon Raporu.