İhale Duyuruları

Atatürk Kültür Merkezi 3 ncü katında bulunan 15,16,17,18,19,20,21,22 ve 23 nolu bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi
İhale Tarihi 07.07.2005 11:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 07.07.2005 11:00
İlgili Birim Emlak İstimlak Müdürlüğü
İlgili Adres Atatürk Kültür Merkezi / Zeytinburnu - İSTANBUL
İlgili Telefon (0212) 6645555
İlgili Faks
İlgili Mail ihale@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usülü Açık İhale
Niteliği ve Miktarı Atatürk Kültür Merkezi 3 ncü katında bulunan 15,16,17,18,19,20,21,22 ve 23 nolu bağımsız bölümlerin kiraya verilmesi
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri Atatürk Kültür Merkezi
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama Aşağıda ihale tarihi, saati, yıllık muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale iştirak bedeli belirtilen; Atatürk Kültür Merkezi'nin 3 ncü katında bulunan 13 ve 14 no.lu bağımsız bölümler haricinde kalan 15,16,17,18,19,20,21,22 ve 23 nolu bağımsız bölümler "Eğitim ve Kültür" maksadıyla kullanılmak şartıyla 2886 sayılı yasanın 45 nci maddesi uyarınca (Açık arttırma usulü ile) Belediyemiz Encümenince ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin "Eğitim ve Kültür" amaçlı iş yaptığına dair bir belgeyle birlikte, Nüfus Hüviyet sureti, İkametgah Belgesi (Tüzel kişilerde ise siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden bulunduğu yıl içinde alınmış sicil belgesi, teklifte bulunacak kişilerin Noterden tasdikli yetki belgesi veya imza sirküleri) Ortak katılım halinde ortak katılım girişim beyannamesi ile birlikte ihale gününden en geç bir gün evvel Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekmektedir. İhale Komisyonu Belediye Encümeni olup, ihaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Emlak İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. İHALE TARİHİ : 07.07.2005 SAATİ : 11.00 YILLIK MUHAMMEN BEDELİ : 7.200,00 YTL AYLIK MUHAMMEN BEDELİ : 600,00 YTL GEÇİCİ TEMİNAT (%3) : 216,00 YTL İHALE İŞTİRAK TEMİNATI (%7) : 504,00 YTL
Şartname Bedeli Ücretsizdir