İhale Duyuruları

6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü Satış İlanıdır
İhale Tarihi 01/10/2019 10:00
İnternet Sitesine Kayıt Tarihi 16/09/2019 09:51
İlgili Birim Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü
İlgili Adres Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü- Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Telefon 0212 413 11 11 Dahili: 3036
İlgili Faks
İlgili Mail kubra.cakmak@zeytinburnu.bel.tr
İhalenin Yapılacağı Yer Zeytinburnu Belediyesi Başkanlığı/Hizmet Binası -1. katta bulunan A-2 toplantı salonu-Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
İhale Usülü 6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü Satış
Niteliği ve Miktarı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri
İşin Süresi / Teslim Tarihi
Açıklama

 ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

 6306 sayılı Kanun Kapsamında Açık Arttırma Usulü Satış İlanıdır

 

Zeytinburnu İlçesi, Veliefendi Mahallesi, 2375 ada, 29 parsel sayılı taşınmazda 6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliğinin 15 ve 15/A maddeleri gereği 2/3 çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan İnşaat Sözleşmesini kabul etmeyen malikler Kemalettin DOĞAN, Orhan Zeki DOĞAN,  Hamiyet ÇETİNKAYA, Perihan EKŞİ, Mehmetali DOĞAN’a ait arsa paylarının açık ihale usulü satış oturumu 28/08/2019 Çarşamba günü saat:10.00’da yapılmış olup ihaleye alıcı olarak 2/3 çoğunluğu sağlayan maliklerden katılan olmaması nedeniyle söz konusu hisselerin satışı yapılamamıştır. Yine aynı taşınmazda 2/3 çoğunlukla alınan karara katılmayan malikler Sevgi ÖNCÜL ve Sema TUĞCU’ya ait arsa paylarının açık ihale usulü satış oturumu 13/09/2019 Cuma günü saat:10.00’da yapılmış olup 2/3 çoğunluğu sağlayan maliklerden katılan olmaması nedeniyle söz konusu hisselerin satışı yapılamamıştır.

21/06/2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmi Gazetede “6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmış olup söz konusu Yönetmeliğin 15/A maddesinin 11. Fıkrası Yapılan ilk satışta anlaşma sağlayan paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu kapsamda satış oturumuna üçte iki çoğunlukla alınan karara katılan paydaşlar ile birlikte katılmak isteyen üçüncü şahısların;

  1. Rayiç bedelin yüzde onu oranında nakit teminatı Mali Hizmetler Müdürlüğü veznelerine yatırmaları ve makbuzu ihale saatine kadar Emlak Yönetimi Şefliği’ne teslim etmeleri,
  2. Uygulama Yönetmeliğinin 13. Fıkrasında geçen “…satıştan önce üçte iki çoğunluk ile alınan kararı kabul edeceklerini ve üçte iki çoğunluk ile alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını yazılı olarak beyan etmeleri…” hükmüne istinaden uygulamanın gerektirdiği belgeleri imzalayacaklarını yazılı beyan eden dilekçeyi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Emlak Yönetimi Şefliği’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başkanlık Kıymet Takdir Komisyonumuz tarafından belirlenen arsanın yaklaşık m² değeri 14.450, 00 TL olup, pay satışı yapılacak olan Kemalettin DOĞAN, Orhan Zeki DOĞAN,  Hamiyet ÇETİNKAYA, Perihan EKŞİ, Mehmetali DOĞAN, Sevgi ÖNCÜL, Sema TUĞCU isimli maliklerin her birinin hisse payının tahmin edilen tutarı 43.913,55 TL’dir.

 İhale Tarihi: 01/10/2019   

 İhale Saati:10.00

İhale Yeri  : Zeytinburnu Belediyesi Başkanlığı/Hizmet Binası -1. katta bulunan A-2 toplantı salonu (Beştelsiz Mah.  Belediye Cad. No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL)

İlan metnini PDF olarak görüntülemek için tıklayınız.

 

Şartname Bedeli