Hizmet Rehberi

Zeytinburnu Belediyesi'ndeki işlemleriniz için neler yapmanız gerektiğini bu bölümde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemlerde hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve belediyede doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.

Temel Üstü Talebi

Açıklama Temel Üstü Talebi için yapılması gerekenler.
Gerekliler 1-Temel Üstü Talep Formu 2-Aplikasyon krokisi 3-SGK işyeri açma belgesi 4-Ruhsat aslı 5-Temel, bodrum(lar) ve subasman kalıp ve demir tutanakları 6-Temel, bodrum(lar) ve subasman beton döküm tutanakları 7-Temel, bodrum(lar) ve subasman beton sonuçları (7 ve 28 günlük) 8-Demir çubuk test sonuçları
İlgili Dökümanlar Temel üstü vizesi formu

Döküman Galeri