Hizmet Rehberi

Zeytinburnu Belediyesi'ndeki işlemleriniz için neler yapmanız gerektiğini bu bölümde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemlerde hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve belediyede doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.

Sosyal Yardım

Açıklama Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı'nın yaptığı yardımlar ve başvuru koşulları.
Gerekliler Gerekli Belgeler: Muhtardan ikametgah belgesi ve tahkikat formu. Nüfus cüzdanı fotokopisi. Hasta olan kişilerden rahatsızlığını belirtir sağlık kurulu raporu. Mal Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Belediye Emlak ve Vergi Daireleri, Tapu Sicil Müdürlüğü, Bağ-Kur ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden tahkikat yazıları. Vakıf Başkanlığınca yaptırılan inceleme raporu. Başvuru Koşulları: Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almayan vatandaşlar, geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kişiler faydalanabilir. Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin, tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanmayan kısmı bu kanun kapsamındadır. Yapılan Yardım Çeşitleri: Maddi yardım. Sağlık yardımı. Erzak yardımı. Yakacak yardımı. Giyecek yardımı Eğitim yardımı. Diğer destek yardımlar.
İlgili Hizmet Başlıkları Millet Kıraathaneleri Sosyal Hizmetler Millet Kıraathaneleri
İlgili Dökümanlar