Hizmet Rehberi

Zeytinburnu Belediyesi'ndeki işlemleriniz için neler yapmanız gerektiğini bu bölümde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemlerde hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve belediyede doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.

Sıhhi Müesseseler

Açıklama Sıhhi Müessese Ruhsatı alabilmek için izlenmesi gereken yol.
Gerekliler TANIMI:
Sıhhî müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerini kapsamaktadır.
İlgili Dökümanlar bölümünden “Başvuru Beyan Formu” ’nu doldurarak ve “Hizmet Rehberi” ‘nde belirtilen gerekli belgeleri tamamlayarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz. .
NOT (1): Belgelerin asıl ve fotokopilerinin istenmesinin nedeni müdürlüğümüzce fotokopilerin ''aslı gibidir'' tasdiki yapılması içindir. Dolayısıyla noter tasdikli suretler de kabul edilir. .
NOT (2): Başvuruların işyeri sahipleri tarafından veya vekâleti olan kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. .
NOT (3): Ruhsat başvurusunda bulunan veya ruhsat aldıktan sonra işyerini kapatan vatandaşların İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı, Kapanış Dilekçesi Vergi Dairesi Yoklama Fişi ile birlikte başvurması gerekmektedir. .
İlgili Dökümanlar Muvafakatname Başvuru Beyan formu Kapanış Beyanı Sorumlu Müdür Beyan Formu Eksik Belge Tamamlama Dilekçesi(Ruhsatlı İşyeri) Eksik Belge Tamamlama Dilekçesi(Ruhsasız İşyeri) Mesafa Ölçüm Dilekçesi Çalışanı Olmadığına Dair Beyan Dilekçesi

Döküman Galeri