Hizmet Rehberi

Zeytinburnu Belediyesi'ndeki işlemleriniz için neler yapmanız gerektiğini bu bölümde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemlerde hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve belediyede doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.

İşyeri Kiracısı Kira Yardımı Başvurusu

Açıklama İşyeri Kiracısı Kira Yardımı Başvurusu için yapılması gerekenler.
Gerekliler 1-Talep Dilekçesi (Adres, T.C. kimlik no, telefon ve varsa e-posta belirtilmiş) 2-İmza sirküleri 3-Firmayı temsile yetkili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi 4-Riskli yapı onay tarihinden önce riskli yapıda işyeri bulunduğuna dair adres bilgileri ile uyumlu ve bağımsız bölümü gösteren firma üzerine kayıtlı son üç aya ait elekrik, su, doğalgaz, telefon faturası veya son üç aya ait bağlı olduğu oda sicil kaydı 5-Riskli yapı onay tarihinden sonra tahliye edildiğine dair yeni adresini gösteren güncel vergi levhası veya işyerinin kapatıldığına dair ilgili meslek odasından alınacak belge. 6-Riskli bina tespit raporu inceleme formu 7-T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait vadesiz, münferit, TL hesap cüzdanı fotokopisi 8-Vekaleten yapılan başvurularda vekaletname aslı ve vekilin kimlik fotokopisi
İlgili Dökümanlar

Döküman Galeri