Hizmet Rehberi

Zeytinburnu Belediyesi'ndeki işlemleriniz için neler yapmanız gerektiğini bu bölümde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemlerde hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve belediyede doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.

İmar Planı Yapımı veya Plan Tadilatı Talebi

Açıklama İmar Planı Yapımı veya Plan Tadilatı Talebi için yapılması gerekenler.
Gerekliler 1-Talep Dilekçesi (Adres, T.C. kimlik no, telefon ve varsa e-posta belirtilmiş) 2-Gerekli Plan Raporu, 3-Tapu, 4-Çap, 5-Röperli Kroki, 6-İlgili Kamu-Kurum Görüşleri, 7-Plan Ölçeğine Göre 9 Adet Plan Paftası, 8-Plancı Karnesi, 9-Oda Vizesi, 10-Mal Sahibinin Muvafakati, 11-İmar Durumu, 12-İstikamet, 13-Üst Ölçekli Plan Paftası, 14-Onaylı Hâlihazır Pafta + Hava Fotoğrafı.
İlgili Dökümanlar

Döküman Galeri