Hizmet Rehberi

Zeytinburnu Belediyesi'ndeki işlemleriniz için neler yapmanız gerektiğini bu bölümde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemlerde hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve belediyede doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.

Hastanede Ölümler

Açıklama Normal nedenlerle hastanede meydana gelen ölümlerde yapılacak işlemler. Devlet hastanesinde veya özel sağlık müesseselerinde ölenlere ait defin ruhsatları müessesenin müdür ya da baş tabibi tarafından verilmektedir. Defin ruhsatını alan vatandaş Mezarlıklar Müdürlüğü'ne müracaat eder.
Gerekliler
İlgili Hizmet Başlıkları Millet Kıraathaneleri Sosyal Hizmetler Millet Kıraathaneleri
İlgili Dökümanlar