Hizmet Rehberi

Zeytinburnu Belediyesi'ndeki işlemleriniz için neler yapmanız gerektiğini bu bölümde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemlerde hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve belediyede doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.

Defin İşlemi

Açıklama Defin esnasında isteyebileceğiniz ek işlemler için yapmanız gerekenler. Eğer cenazenin tabutlu defin edilmesini istenirse; ücret tarifesinde belirlenen tabut bedeli defin işlemi esnasında cenaze yakınlarından makbuz karşılığı peşin tahsil edilir. Eğer cenaze, müdürlük onaylı mezarlık alanlarına defin edilmek istenirse; o mezarlıkta ücret tarifesinde belirtilen "Cenazeli mezar yeri bedeli" peşin olarak tahsil edilerek, mezar yeri kullanma belgesi verilir ve defin işlemi yapılır. Cenazenin defin edileceği mezar yerine lahit yapılması talep edilirse; yine cenaze yakınından ücret tarifesinde belirtilen lahit bedeli makbuz karşılığı nakit olarak tahsil edilerek, lahit mezar hazırlanıp, cenaze defin işlemi yapılır. Eğer cenazenin daha önceden boş mezar yeri olarak satın alınmış bir mezara defin edilmesi istenirse; önceden satın alınmış olan boş mezar yerinin mezar yeri kullanma belgesi aslının, defin işlemleri sırasında Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ibraz edilmesi gerekmektedir. Cenazenin, daha önceden ölmüş birinci derece yakınının üstüne defin edilmesi talep olunursa, ikinci definin yapılabilmesi için en son gömü tarihinden asgari 5 (beş) yıl geçmiş olması şartı aranır. Ayrıca mezar yerinin de satın alınmış olması gerekmektedir. Bunun için de mezar yeri kullanma belgesi aslının ibrazı lazımdır.
Gerekliler
İlgili Hizmet Başlıkları Millet Kıraathaneleri Sosyal Hizmetler Millet Kıraathaneleri
İlgili Dökümanlar