Hizmet Rehberi

Zeytinburnu Belediyesi'ndeki işlemleriniz için neler yapmanız gerektiğini bu bölümde öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemlerde hangi belgelere ihtiyaç duyduğunuzu görebilir ve belediyede doldurmanız gereken formları yazıcınızdan çıkartıp önceden hazırlayabilirsiniz.

23. Madde Harcı

Açıklama İmar Kanunu 23. Madde harcı için yapılması gerekenler.
Gerekliler • Dilekçe (Islak İmzalı Şekilde Yazılacak)
• Tapu Senedi Fotokopisi
• İmar Durumu Fotokopisi
• İnşaat İstikamet Rölöve Fotokopisi
• Kot Kesit Fotokopisi
• Aplikasyon Krokisi Fotokopisi
• 23.Madde Noter Taahhütnamesi Asıl
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi Önlü Arkalı
• Başvuran kişi asıl kişi değil ise, vekaletname fotokopisi
İlgili Dökümanlar 23. Madde Harcı

Döküman Galeri