Haberler

Göçmenlerin Türkiye’ye Uyumu LL2II Projesiyle Sağlanacak
Çeşitli sebeplerle Türkiye’ye yerleşen göçmenlerin sorunlarına, temel hak ve özgürlüklerine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan “Göçmenlerin Entegrasyonu için Yerel Kuruluşların Öğrenimi” (LL2II) adlı projenin final konferansı Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Göçmenlerin topluma dâhil edilmesi için yerel kuruluşlarda, STK’larda, şirketlerde ve diğer alanlarda çalışan kişilerin eğitilmesi, güçlendirilmesi ve anlaşılması amacıyla başlatılan “Göçmenlerin Entegrasyonu için Yerel Kuruluşların Öğrenimi” (LL2II) adlı projenin final konferansı Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Gönül Demirel’in katıldığı konferansa Ankara Aile Sosyal ve Politikalar İl Müdürlüğü adına İl Müdür Yardımcısı İkbal Karaman, Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) adına Akademi Direktörü Hülya Alper, Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Toplum Merkezi Koordinatörü Kamil Erdem Güler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanı Selçuk Şatana, ASPİM Şube Müdürü Elmas Gülcan Atalar, Proje Koordinatörü Kamile Canbay, Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi Genel Koordinatörü Bihter Erdendoğdu ve çeşitli sivil toplum kuruluşları yöneticisi katıldı.

“GÖÇMENLER İÇİN KALICI ÇÖZÜMLER SAĞLANMALI”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Gönül Demirel final konferansına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Zeytinburnu göç alan sayılı ilçelerimizden bir tanesi. Orta Asya’dan Balkanlar’a, Kuzey Irak’tan Kırım’a birçok farklı ülkeden insanın bir arada yaşadığı ilçemizde Türkiye’nin kozmopolit yapısını görebilirsiniz. Farklı kültürlerin aynı çatı altında kardeşçe yaşadığı böyle bir ilçede görev almak bizler için büyük bir şans. Haliyle onların sorunlarını ortadan kaldırmak adına başlatılan projenin final konferansına ev sahipliği yapmak da bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Ne yazık ki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de yaşayan göçmenlerimiz de uyum problemi yaşayabilmektedir. Zeytinburnu Belediyesi olarak konuya ayrı bir hassasiyet gösterip Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi’mizin (AKDEM)  çatısı altında oluşturulan “Kente Uyum Birimi” ile göçmenlere yönelik birçok hizmet veriyoruz. Tabii bunun için daha birçok proje gerçekleştirilebilir. Bu sebeple yerel yönetimlerin bir araya gelerek kalıcı çözümler oluşturması ve işbirliği içerisinde yeni projeleri başlatması gerekmektedir.” dedi.

“AKDEM’DE TÜRKÇE KONUŞMAYI ÖĞRENDİLER”

“Türkiye’de Göç, Göçmen ve İyi Uygulamalar” oturumu kapsamında söz alan Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi Genel Koordinatörü Bihter Erdendoğdu ise “AKDEM’de göçmen ailelere yönelik birçok kursumuz bulunuyor. Türkçe Dil Kursları’ndan Göçmen Uyum Okulu’na, Göçmen Kadınlar Kulübü’nden Kar Serçesi’ne kadar göçmenlere yönelik birçok projemiz oldu. Bu projeler sayesinde birçok göçmen çocuk Türkçe öğrenirken anneler de meslek edindi.” diye konuştu.

Proje Koordinatörü Kamile Canbay’ın proje tanıtım ve sunumunu yaptığı konferansta “Türkiye’de Göç ve Kurumlar” oturumunda konuşma yapan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Toplum Merkezi Koordinatörü Kamil Erdem Güler ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uyum ve İletişim Çalışma Grubu Başkanı Selçuk Şatana da kurumlar kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.

Göç üzerine çalışan Kamu Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve üniversitelerin katılım gösterdiği konferansın öğleden sonraki bölümünde ise proje kapsamında oluşturulan eğitimler gerçekleştirildi.

Konferans, Göçmen Entegrasyonunu İyileştirme Eğitimi-Göç Akışı modülü Proje Koordinatörü Kamile Canbay, Kültürlerarası Yeterlilik modülü Juan Guerrero ve Bireysel Durum Analizi ve Problem Çözümü modülü ASPİM Şube Müdürü Elmas Gülcan Atalar’ın anlattığı “Göçmenlerin Entegrasyonu için Yerel Kuruluşların Öğrenimi Projesi Final Konferansı” ile sona erdi.

Avrupa Birliği Erasmus Programı tarafından finanse edilen LL2II’nin proje koordinatörlüğünü CRM Danışmanlık (TR) üstlenirken, proje ortaklığını ise Integra scs (IT), FH JOANNEUM (AT), INCOMA (ES), People for Change Foundation (Malta), Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (TR) ve Zeytinburnu Belediyesi (TR) sürdürmektedir.

GÖÇMEN SORUNLARINA FARKLI BİR YAKLAŞIM PROJESİ: LL2II

Çeşitli sebeplerle Türkiye’ye yerleşen göçmenlerin sorunlarına, temel hak ve özgürlüklerine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan “Göçmenlerin Entegrasyonu için Yerel Kuruluşların Öğrenimi” (LL2II) adlı projede şunlar hedeflenmektedir:

1- Göçmenlerin entegrasyonu konusundaki AB iyi uygulamalar örneklerinin toplanması,

2- Uluslararası sınır ötesi bir öğrenmenin sağlanması için göçmenler konusunda çalışanlar, STK’lar, yerel kuruluşlar için eğitim ve öğrenim materyalleri geliştirmek ve uyarlamak,

3- Göç operatörlerinin/STK’ların ve yerel yönetimlerin eğitimlerinin kalitesinin ve yeterliliğinin artırılması,

4- Farklı dillerde rehberlik, öğrenim kaynakları, eğitim materyalleri, iyi uygulamalar, araçlar, ağlar ve uygulamaları içeren bir açık öğrenim platformunun geliştirilmesi,

5- Uluslar ötesi bilgi için bilgi teknolojilerinin (BT) önemi konusundaki farkındalığı artırmak,

6- Göçmen politikaları için çalışan AB yetkililerini desteklemek ve bu konuda farkındalık yaratmaktır.

Proje hakkında daha fazla bilgi almak ve online eğitimlere katılmak için www.ll2ii.eu proje web sitesi ziyaret edilebilir.

Göçmenlerin Türkiye’ye Uyumu LL2II Projesiyle Sağlanacak