Göçmen Şehirler Tanıtım Çalıştayı yapıldı

Zeytinburnu Belediyesinin desteğiyle düzenlenen Göçmen Şehirler Araştırması İstanbul Projesinin tanıtımını yapmak ve konuya ilişkin görüşleri tartışmaya açmak üzere Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde bir tanıtım paneli ve çalıştayı gerçekleştirildi.

11 Şubat 2009 Çarşamba günü Kazlıçeşme Kültür Merkezi, Karadeniz Salonunda 09.30-17.15 saatleri arasında gerçekleşen “MyGrant Cities” (Göçmen Şehirler Araştırması İstanbul Projesini)'ne Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi tarafından da katkı sağlandı. 

Çalıştaya Birleşmiş Milletler Mületciler Yüksek Komiserliği temsilcileri, Uluslar arası Göç Örgütü (IOM) temsilcileri, Üniversiteler, Sivil toplum kuruluşları, Belediyeler ve Medya mensuplarından oluşan toplam 50 kişi iştirak etti. “MyGrant Cites” (Göçmen Şehirler Araştırma Projesi), Avrupa Konseyi katkılarıyla, 2008 Avrupa Kültürler arası Diyalog Yılı kapsamında uygulanan pek çok projeden biridir. Göçmen şehirler projesinin amacı, Güney Doğu Avrupa’da ve İngiltere’de kültürler arası diyalogu, toplumsal katılımı geliştirmeyi ve katılımcı yurttaşlığı desteklemektir. Bu araştırma uluslar arası göç yapan göçmenlerin yaşadıkları tecrübeleri, göçün etkilerini, göçmenler ile şehirde yaşayanlar arasındaki etkileşimi incelemekte ve çözüm önerileri sunmaktadır. Atina, Bükreş, Cardiff, Glasgow, İstanbul, Kuzey Lefkoşe, Güney Lefkoşe, Nottingham ve Tirana şehirlerini kapsayan araştırmada şu konular ele alınıyor. 

* Uluslar arası göçmenlerin yaşadıkları tecrübeler 
* Göçün etkilerini ve göçmenler ile şehirde yaşayanlar arasındaki etkileşimi 
* Kültürler arası diyalogun yeri ve rolü 

Bu projenin hem Türkiye’de hem de Güney Doğu Avrupa’daki şehirlerde yapılacak yerel tartışma platformlarında ele alınması ve tüm paydaşlara katkıda bulunması düşünülmektedir. 

Toplantı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin ve Britısh Concıl temsilcilerinin konuşmalarıyla başladı. Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliğinden Murat DAOUDOV bir konuşma yaptı. Konuşmasında Zeytinburnu Belediyesinin Göç konusundaki çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Göçmenlerin hayatını anlatan film gösterimleri ve belgeselden sonra MiReKoç’tan Prof. Dr. Ahmet İÇDUYGU ve Kristen BİEHL in sunumlarıyla “İstanbul’daki Göçmenler: 2000’lerden Bir Görünüm: Raporu sunuldu ve tartışıldı. Yuvarlak masa toplantılarında “Bir Göçmen Ülkesi Olarak Türkiye: Sosyal ve Ekonomik Haklar (Barınma, Sağlık, Eğitim, Çalışma) ve “Bir Göçmen Ülkesi Olarak Türkiye: Siyasal ve Kültürel Yaşam (Yasal Statü, Kimlik / Kültür, Dil, Din) konuları tartışıldı ve çözüm önerileri sunuldu. Soru –cevaplardan sonra toplantı sona erdirildi.