Genel Duyurular

Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı

5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 7.Seçim Dönemi, 4. toplantı yılında yapacağı haziran ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05/06/2017 tarihinde saat:10.00’da Belediyemiz Kazlıçeşme Kültür Merkezi Karadeniz salonunda yapılacaktır.

GÜNDEM:
TEKLİFLER:

1-Yıldız Erkekler Türkiye Boks Müsabakasında 48 kg.'da üçüncü olan İbrahim ERBİL'in ödüllendirilmesi hakkında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 28298 sayılı teklifi.
2-Çırpıcı Mahallesi 386/1 pafta 2347 ada 14 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30827 sayılı teklifi.
3- Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 31412 sayılı teklifi.
4-Sözleşmeli personel çalıştırılması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 31405 sayılı teklifi.
5- Bütçe aktarımı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi.

RAPORLAR:

1- Kazlıçeşme Mahallesi 392 pafta, 1629 ada, 1,2 ve 3 parsellerin yenileme avan projesinin 5366 sayılı yasanın Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereği onaylanması hakkında İmar Komisyon Raporu.
2-Irmak Spor Kulübü sporcusu Behram CİĞERCİ'nin ödüllendirilmesi hakkında Bütçe ve Eğitim ve Spor Komisyon Raporu.