Genel Duyurular

Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 2529 Ada 12 Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU 

Zeytinburnu İlçesi, Nuripaşa Mahallesi, 2529 Ada 12 parsel; 23/03/2007 T.Tarihli 1/5000 Ölçekli Zeytinburnu Nazım İmar Planında ve 06/12/2007 T.Tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında; "Özel Öğrenci Yurdu" lejandında kalmakta iken; söz konusu alan için “Cami Alanının genişletilmesi amacıyla 2529 ada 12 parsel sayılı taşınmazın cami alanına dahil edilmesi böylelikle de cami alanının bütünleştirilmesi hedeflenmiştir.” Bu gerekçe ile "Dini Tesis Alanı" olması yönünde, 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği hazırlanmış, teklif plan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince 10.01.2018 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 12.01.2018 tarihinde onanmıştır. Plan, 30.03.2018-30.04.2018 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Mülkiyeti Türkiye Anıtlar Derneğine ait olan taşınmaz ile ilgili askı süresince ilgililerince yapılan itiraz 10/07/2018 tarih ve 1056 sayılı meclis kararı ile uygun görülmemiştir. Söz konusu alana ilişkin onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hazırlanmıştır.

 UİP-7746,72 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı kanunun 14. maddesi uyarınca değerlendirilerek karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş ve 14.02.2019 tarih ve 306 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile uygun bulunarak 15.02.2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

 UİP-7746,72 Plan İşlem Numaralı 15.02.2019 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 09/04/2019-08/05/2019 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 Duyurulur.

Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 2529 Ada 12 Parsele İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği