Genel Duyurular

Zeytinburnu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Genel Notları Plan Değişikliği

DUYURU

 Zeytinburnu İlçesi, 06.12.2007 T.T.li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planının 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile uyumlu olarak işlemesi için aşağıda belirtilen konulardaki maddelerin Genel Plan Notlarına eklenmesine ihtiyaç duyulmuş ve plan notları hazırlanmıştır.

 "PLAN NOTLARI:

 ÇIKMALAR

 Zeytinburnu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dahil alanlardaki yapılaşması oluşmuş imar adalarında tecelli etmiş mevcut cephe hattı ile teşekküle göre belirlenecek çıkma ve saçak mesafelerinin tespitine belediyesi yetkilidir. KULLANILAN KAT

 Meri İmar Yönetmeliğinde tarif edilen kullanılabilen katlar (alanlar) deyiminden, yapının inşa edilen tüm katları (alanları) anlaşılır.

 K+T ZEMİN DAİRE

 İmar Planında Konut + Ticaret (KT) alanında kalan parsellerin açığa çıkan bodrum ve zemin katlarında daire yapılabilir.

 K+T SAĞLIK TESİSİ

 İmar Planında Konut + Ticaret (KT) olarak belirlenen alanlarda mevcut plan notunda belirtilen fonksiyonlara ilave olarak Sağlık Bakanlığınca aranan şartları sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane, aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, diyaliz merkezi, acil servis içermeyen tıp merkezi, psikoteknik değerlendirme merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, fizik tedavi müessesesi, genetik hastalıklar tanı merkezi, evde bakım merkezi, işitme cihazı merkezi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, ile bu ve benzeri özel sağlık tesisleri ile anaokulu veya kreşler yapılabilir.

 DEPO

 İmar Yönetmeliğinde yapılan "eklenti" tanımına göre bodrum katlarda yapılacak emsal dışı depo alanları ait olduğu bölümün sınırları altında tertiplenemez.

 İSKANLI YAPILAR

 Yapı kullanma izin belgesi almış olan yapıların talep edilmesi halinde tadilatları, güncel deprem yönetmeliğine uygun olmak şartıyla yapı ruhsatının düzenlendiği yönetmeliğe göre sonuçlandırılabilir.

 1/1000 PLAN NOTU

 Zeytinburnu 1/1000 ölçekli plan notlarında adı geçen "İstanbul İmar Yönetmeliği" ibaresinden meri mevzuatta geçerli yönetmelik anlaşılır.

 MİA PLAN NOTU

 Zeytinburnu 1/1000 ölçekli plan notlarında MİA (Merkezi İş Alanı) bölgesi olarak belirlenen alanlarda notta belirtilen fonksiyonlara ilave olarak Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane, aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, diyaliz merkezi, acil servis içermeyen tıp merkezi, psikoteknik değerlendirme merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, fizik tedavi müessesesi, genetik hastalıklar tanı merkezi, evde bakım merkezi, işitme cihazı merkezi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, ile bu ve benzeri özel sağlık tesisleri ile anaokulu veya kreşler yapılabilir.

 EMSAL DIŞI BODRUM KATLAR (30/70)

 İmar Planında "Plan Notu" ile emsal alanına dahil edilmeyen tamamen toprak altındaki bodrum katların her türlü 30/70 hesabından muaf oldukları kabul edilir. Bu kural; resmi binalar, ibadet yerleri, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, turizm tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi sosyal kültürel binalar, yurt, spor tesisleri ve genel otoparklar için uygulanır.

 %30 - %70 PLAN NOTU:

 01.10.2017 tarihinden önceki yönetmelik seçimi veya tadilatlarında;

 1- Açığa çıkan katlar da dahil olmak üzere bir katta emsale dahil olmayan alanların toplamı, o katın inşaat alan toplamının %30 unu geçemez.

 2- Yapılacak hesapta galeri boşlukları da emsal harici sayılır.

 3- Açığa çıkan bodrum katların açığa çıkan kısımlarının, yapının yapı yaklaşma çizgilerinin toplamına olan oranı kadar hesaplanan alanında birinci madde uygulanır.

 4- Üçüncü maddeye göre açığa çıkan kısımlar ile diğer bölümler arasında en az 1.5 metre kademe yapılmak zorundadır. 5- Bu hesaba her blok için bir adet olmak üzere üstü açık kullanılmayan baza terası, zemin katlardaki açık alanlar ve kullanılmayan kapalı çatılar ile teras çatılar bu hesaba dahil edilmez.

 01.10.2017 tarihi ve sonrasında yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yapılacak uygulamalarda;

 1- Yönetmelikte tarif edilen "emsal harici tüm alanların toplamı, parselin toplam emsale esas alanının %30’unu aşamaz." Kuralı kat bazında da uygulanacaktır.

 2- %30 hesabı açığa çıkan bodrum katların açığa çıkan kısımlarının, yapının yapı yaklaşma çizgilerinin toplamına olan oranı kadar hesaplanan alanında da uygulanır.

 3- ikinci maddeye göre açığa çıkan kısımlar ile diğer bölümler arasında en az 1.5 metre kademe yapılmak zorundadır.

 4- Bu hesaba zemin katlardaki bağımsız bölümlere ait olmayan açık alanlar ve son katın üstündeki kullanılmayan kapalı çatılar ile teras çatılar bu hesaba dahil edilmez. " şeklinde Zeytinburnu Belediye Meclisi'ne sunulmuştur. İmar Komisyonu kararınca aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve Meclisce oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

 PLAN NOTLARI:

 ÇIKMALAR

 Zeytinburnu 1/1000 ölçekli uygulama imar planına dahil alanlardaki yapılaşması oluşmuş imar adalarında tecelli etmiş mevcut cephe hattı ile teşekküle göre belirlenecek çıkma ve saçak mesafelerinin tespitine belediyesi yetkilidir.

 KULLANILAN KAT

 Meri İmar Yönetmeliğinde tarif edilen kullanılabilen katlar (alanlar) deyiminden, yapının inşa edilen tüm katları (alanları) anlaşılır.

 K+T ZEMİN DAİRE

 İmar Planında Konut + Ticaret (KT) alanında kalan parsellerin açığa çıkan bodrum ve zemin katlarında daire yapılabilir.

 K+T SAĞLIK TESİSİ

 İmar Planında Konut + Ticaret (KT) olarak belirlenen alanlarda mevcut plan notunda belirtilen fonksiyonlara ilave olarak İlgili Bakanlıklarınca aranan şartları sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane, aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, diyaliz merkezi, acil servis içermeyen tıp merkezi, psikoteknik değerlendirme merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, fizik tedavi müessesesi, genetik hastalıklar tanı merkezi, evde bakım merkezi, işitme cihazı merkezi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile bu ve benzeri özel sağlık tesisleri ile anaokulu veya kreşler yapılabilir.

DEPO

 İmar Yönetmeliğinde yapılan "eklenti" tanımına göre bodrum katlarda yapılacak emsal dışı depo alanları ait olduğu bölümün sınırları altında tertiplenemez.

 İSKANLI YAPILAR

 Yapı kullanma izin belgesi almış olan yapıların talep edilmesi halinde tadilatları, güncel deprem yönetmeliğine uygun olmak şartıyla yapı ruhsatının düzenlendiği yönetmeliğe göre sonuçlandırılabilir.

 1/1000 PLAN NOTU

 Zeytinburnu 1/1000 ölçekli plan notlarında adı geçen "İstanbul İmar Yönetmeliği" ibaresinden meri mevzuatta geçerli yönetmelik anlaşılır.

 MİA PLAN NOTU

 Zeytinburnu 1/1000 ölçekli plan notlarında MİA (Merkezi İş Alanı) bölgesi olarak belirlenen alanlarda notta belirtilen fonksiyonlara ilave olarak İlgili Bakanlıklarınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane, aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, diyaliz merkezi, acil servis içermeyen tıp merkezi, psikoteknik değerlendirme merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, fizik tedavi müessesesi, genetik hastalıklar tanı merkezi, evde bakım merkezi, işitme cihazı merkezi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, Engelli Rehabilitasyon Merkezi ile bu ve benzeri özel sağlık tesisleri ile anaokulu veya kreşler yapılabilir.

 EMSAL DIŞI BODRUM KATLAR (30/70)

 İmar Planında "Plan Notu" ile emsal alanına dahil edilmeyen tamamen toprak altındaki bodrum katların her türlü 30/70 hesabından muaf oldukları kabul edilir. Bu kural; resmi binalar, ibadet yerleri, eğitim tesisleri, sağlık tesisleri, turizm tesisleri, sinema, tiyatro, opera, müze, kütüphane, konferans salonu gibi sosyal kültürel binalar, yurt, spor tesisleri ve genel otoparklar için uygulanır.

 %30 - %70 PLAN NOTU:

 01.10.2017 tarihinden önceki yönetmelik seçimi veya tadilatlarında;

 1- Açığa çıkan katlar da dahil olmak üzere bir katta emsale dahil olmayan alanların toplamı, o katın inşaat alan toplamının %30 unu geçemez.

 2- Yapılacak hesapta galeri boşlukları da emsal harici sayılır.

 3- Açığa çıkan bodrum katların açığa çıkan kısımlarının, yapının yapı yaklaşma çizgilerinin toplamına olan oranı kadar hesaplanan alanında birinci madde uygulanır.

 4- Üçüncü maddeye göre açığa çıkan kısımlar ile diğer bölümler arasında en az 1.5 metre kademe yapılmak zorundadır.

 5- Bu hesaba her blok için bir adet olmak üzere üstü açık kullanılmayan baza terası, zemin katlardaki açık alanlar ve kullanılmayan kapalı çatılar ile teras çatılar bu hesaba dahil edilmez.

 01.10.2017 tarihi ve sonrasında yürürlüğe giren yönetmeliğe göre yapılacak uygulamalarda;

 1- Yönetmelikte tarif edilen "emsal harici tüm alanların toplamı, parselin toplam emsale esas alanının %30’unu aşamaz." Kuralı kat bazında da uygulanacaktır.

 2- %30 hesabı açığa çıkan bodrum katların açığa çıkan kısımlarının, yapının yapı yaklaşma çizgilerinin toplamına olan oranı kadar hesaplanan alanında da uygulanır.

 3- ikinci maddeye göre açığa çıkan kısımlar ile diğer bölümler arasında en az 1.5 metre kademe yapılmak zorundadır.

 4- Bu hesaba zemin katlardaki bağımsız bölümlere ait olmayan açık alanlar ve son katın üstündeki kullanılmayan kapalı çatılar ile teras çatılar bu hesaba dahil edilmez. " şeklindedir.

 Karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen plan değişikliği teklifi "çıkmalar, Konut+Ticaret, Sağlık Tesisi, Depo, İskanlı Yapılar ve Emsal Dışı, Bodrum katlar başlıklı plan notlarının iptali, kullanılan kat, 1/1000 plan notu 'İstanbul İmar Yönetmeliği' alanındaki plan notu, MİA plan notu başlıklı plan notlarının ilçesinden geldiği şekliyle kabulü, Konut+Ticaret Zemin daire notunun 'imar planında Konut+Ticaret (KT) alanında kalan adalarda ön caddeye bakmayan sokak tarafında kalan parsellerin açığa çıkan 1. Bodrum ve zemin katlarında daire yapılabilir'. " şeklinde düzeltilerek 17.05.2018 tarih ve 732 sayılı karar ile tadilen uygun bulunmuş ve Büyükşehir Belediye Başkanınca 18.05.2018 tarihinde onaylanmıştır.

 UİP-7746,58 Plan İşlem Numaralı 18.05.2018 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 01/11/2018-30/11/2018 tarihleri arasında Belediye Başkanlığı Binası, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 Duyurulur.

Zeytinburnu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Genel Notları Plan Değişikliği