Genel Duyurular

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇ İLANI (BAŞARI LİSTESİ )

  ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MEMURU ALIMI

SÖZLÜ SINAV SONUÇ İLANI (BAŞARI LİSTESİ )

             Zeytinburnu Belediye Başkanlığına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, ilk defa atanmak suretiyle alınacak 42 zabıta memuru için 11-12-13 Eylül 2018 tarihlerinde yapılan sözlü sınav neticesinde;  Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre Sınav Kurulu tarafından  yapılan değerlendirme sonucu başarılı olan asıl ve yedek adaylara ait liste ektedir.  

Sınavı asıl olarak kazanan adayların atama işlemleri için,  aşağıda yer alan belgeler ile birlikte  en geç 03 Ekim 2018 tarihine kadar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne  yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

Atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların atamaları yapılmayacaktır. Atanmış olsalar dahi, atanma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanların atama işlemleri iptal edilecektir.

İlan olunur.

 

 İstenilen Belgeler :

1) 4 adet vesikalık fotoğraf

2) T.C. Kimlik fotokopisi

 

 EK: Zabıta Memuru Alımı Başarı Listesi için Tıklayınız