Genel Duyurular

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI AVUKAT ALIMI SÖZLÜ SINAV SONUÇ İLANI (BAŞARI LİSTESİ)

Zeytinburnu Belediye Başkanlığına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, ilk defa atanmak suretiyle 2 avukat  alımı için 12 Kasım  2018 tarihinde  yapılan sözlü sınav neticesinde;   Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre, KPSS puanları ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınmak suretiyle sınav kurulunca  belirlenen  başarılı  asıl ve yedek adaylara ait liste ektedir.  

Sınavı asıl olarak kazanan adayların,  atama işlemleri için aşağıda yer alan belgeler ile birlikte  en geç 28 Kasım  2018 tarihine kadar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne  yazılı olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.

Atama için öngörülen koşullara uymayan, gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen veya güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adayların atamaları yapılmayacaktır. Atanmış olsalar dahi,  atanma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanların atama işlemleri iptal edilecektir.

İlan olunur.

 

İstenilen Belgeler :

1) 4 adet vesikalık fotoğraf

2) T.C. Kimlik fotokopisi

 

EK: Avukat Alımı Başarı Listesi için Tıklayınız