Genel Duyurular

Veliefendi Mahallesi 2285 Ada,2754 Ada ve Muhtelif Parseller Arasındaki Yol Deplasesine İlişkin Uygulama İmar Plan Tadilatı

          Zeytinburnu İlçesi, Veliefendi Mahallesi,400/6 Pafta,2285 Ada,30,469 sayılı parseller ile 2754 Ada,1,2 parseller ve bu parseller arasındaki yolun deplase edilmesine ilişkin UİP:7746,36 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifi Zeytinburnu Belediye Meclisinin 08/02/2017 Tarih ve 2017/20 Sayılı Kararı ile uygun bulunmuş Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/04/2017 Tarih ve 493 Sayılı Kararı ile uygun görülerek Plan Paftaları ve Plan Açıklama Raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 21/04/2017 Tarihinde onanmıştır.

          UİP:7746,36 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 29/06/2017-28/07/2017 tarihleri arasında  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında ilan panosunda  ilan edilmektedir.

          Duyurulur.

 

Veliefendi Mahallesi 2285 Ada,2754 Ada ve Muhtelif Parseller Arasındaki Yol Deplasesine İlişkin Uygulama İmar Plan Tadilatı