Genel Duyurular

Ticaret alanlarında, Eğitim Alanı yapılabilmesine ilişkin İmar Plan Notu değişikliği

                                                                                                       DUYURU

 

               06.12.2007 t.t.li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planına "Not: Seyitnizam Mahallesi, Mevlana Caddesi ile Ambarlar Caddesi çevresinde yer alan Ticaret Alanlarında, okul öncesi, ilk ve orta öğretim ile yüksek öğretime hizmet vermek üzere kamuya veya gerçek tüzel kişilere ait; eğitim kampüsü, genel, mesleki ve teknik eğitim fonksiyonlarına ilişkin okul ve okula hizmet veren tesisler yapılabilir." şeklindeki plan notunun eklenmesine ilişkin tarafımızdan hazırlanan UİP: 7746,87 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları 24.07.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

           UİP-7746,87 plan işlem numaralı 25/11/2020-25/12/2020 tarihleri arasında 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 

 

Duyurulur.

Ticaret alanlarında, Eğitim Alanı yapılabilmesine ilişkin İmar Plan Notu değişikliği