Genel Duyurular

Seyitnizam Mahallesi Hacı Müzeyyen Camii'ne Ait İmar Plan Tadilatı

    Zeytinburnu İlçesi,Seyitnizam Mahallesi,512 pafta,3208 ada ,1,2,3,34 parsellerin "dini tesis (cami) alanı" olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/05/2017 Tarih ve 718 Sayılı Kararı ile kabul edilerek Büyükşehir Belediye Başkanınca da 12/05/2017 tarihinde onanmıştır.


          UİP-7746,37 Plan İşlem Numaralı 12/05/2017 Tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği  05/07/2017-03/08/2017 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında Müdürlük panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Seyitnizam Mahallesi Hacı Müzeyyen Camii'ne Ait İmar Plan Tadilatı