Genel Duyurular

NURİPAŞA MAHALLESİ, 2529 ADA, 12 PARSEL ALANIDA “DİNİ TESİS ALANI (ÖĞRENCİ YURDU) YAPILMASINA” İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ U.İ.P. DEĞİŞİKLİĞİ

DUYURU

       Zeytinburnu İlçesi, Nuripaşa Mahallesi, 2529 Ada 12 Parsele İlişkin 15.02.2019 tt'li l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile blok işli H1:Z+3, H2:Z+2 yapılanmalı "Dini Tesis Alanı"na alınan Zeytinburnu İlçesi, Nuripaşa Mahallesi, 2529 ada,12 parselin H1:Z+3, HZ:Z+2 yapılanmalı koşullarının iptal edilerek parsel üzerindeki bloğun tamamının H=Z+3 Kat olarak düzenlenmesine ve 3 nolu plan notundaki "H1:Z+3 kal,H2:Z+2 kattır. Çatı arası piyesi yapılamaz." şeklindeki plan hükmünün iptal edilmesine iIişkin tarafımızdan hazırlanan UiP: 7746,83 Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları 26.10.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

      26.10.2020 t.t'li "UİP:7746,83" Plan işlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir. UİP-7746,83 Plan İşlem numaralı plan değişikliği, 17/02/2021-17/03/2021 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

 

 

NURİPAŞA MAHALLESİ, 2529 ADA, 12 PARSEL ALANIDA “DİNİ TESİS ALANI (ÖĞRENCİ YURDU) YAPILMASINA” İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ U.İ.P. DEĞİŞİKLİĞİ