Genel Duyurular

Merkezi İş Alanları ve Ticaret+Hizmet+Konut alanları için İmar Plan Notu değişikliği

                                                                                     DUYURU

                 06.12.2007 t.t'li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planına, "Merkezi İş Alanları (MİA)" için "Not: Rezidans tipi konut yapılan parsellerde gelecek nüfus için kişi başı 10 m² yeşil alan ayrılacaktır. Mia alanları için Bu plan notunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış yapılar, ruhsat aldığı tarihteki plan notları hükümlerine tabidir.", "Ticaret+Hizmet+Konut Alanları" için "Not: Parsellerde Konut kullanılması durumunda gelecek nüfus için kişi başı 10 m² yeşil alan ayrılacaktır. Ticaret+Hizmet+Konut alanları için Bu plan notunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ruhsat almış yapılar, ruhsat aldığı tarihteki plan notları hükümlerine tabidir." şeklinde plan notunun eklenmesini ilişkin tarafımızdan hazırlanan UİP:7746,82 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli plan değişikliği paftaları ile plan açıklama raporları 24.07.2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

          UİP-7746,82 plan değişikliği, 25/11/2020-25/12/2020 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

 

Duyurulur.

Merkezi İş Alanları ve Ticaret+Hizmet+Konut alanları için İmar Plan Notu değişikliği