Genel Duyurular

Merkezefendi Mahallesi 2965 Ada ve 2968 Adada Muhtelif Parsellerde Zemin Altı Kapalı Spor Salonu Yapılmasına İlişkin Uygulama İmar Plan Tadilatı

          Zeytinburnu İlçesi,Merkezefendi Mahallesi,502 Pafta,2965 Ada,30 Parselin bir kısmı,2968 Ada,14 Parselin bir kısmı ve bir kısım Kadastral boşluğun kısmen BHA ve ZAKSA ifadeli Belediye Hizmet Alanına (Zemin Altı KApalı Spor Alanı) kısmen ilkokul alanına,kısmen de ortaokul alanına alınmasına ilişkin hazırlanan UİP-7746,38 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı,Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/05/2017 Tarih ve 807 Sayılı Kararı ile aynen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca da 12/05/2017 tarihinde onanmıştır.

       UİP-7746,38 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 29/06/2017-28/07/217 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Merkezefendi Mahallesi 2965 Ada ve 2968 Adada Muhtelif Parsellerde Zemin Altı Kapalı Spor Salonu Yapılmasına İlişkin Uygulama İmar Plan Tadilatı