Genel Duyurular

Maltepe Mahallesi 2948 Ada Bir Kısım Kadastral Boşlukta Açık Semt Spor Alanı Olmasına İlişkin İmar Plan Tadilatı

    Zeytinburnu İlçesi,Maltepe Mahallesi,494 Pafta,2948 Ada,bir kısım kadastral boşluk ve 2948 ada 37 parselin bir kısmının kapalı ve açık semt spor alanları ve belediye hizmet alanı olmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatı Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/05/2017-655 Sayılı Kararı ile tadilen uygun görülerek Büyükşehir Belediye Başkanınca da 12/05/2017 tarihinde onanarak Başkanlığımıza intikal etmiştir.

         UİP-7746,39 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli plan tadilatı 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği 04/07/2017-02/08/2017 tarihleri arasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında ilan edilmektedir.

         Duyurulur.

Maltepe Mahallesi 2948 Ada Bir Kısım Kadastral Boşlukta Açık Semt Spor Alanı Olmasına İlişkin İmar Plan Tadilatı