Genel Duyurular

Kazlıçeşme Yat Limanı Uygulama İmar Planı

DUYURU

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca, 13/09/1989 tarih ve 20281 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Ataköy Turizm Merkezi sınırları içerisinde, Kazlıçeşme Mahallesi, 774, 754, 755, 756, 757 numaralı adaların önüne isabet eden Kazlıçeşme Yat Limanı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 27/10/2017 tarih ve 2017-14/01 sayılı Kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7. maddesi ve 3621 sayılı Kıyı Kanununu 7. ve 10. maddeleri uyarınca 02/05/2018 tarihinde onaylanmıştır.


03/11/2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmeliğin" 15. maddesi gereği askı işlemleri için ilgi yazı eki ile Başkanlığımıza iletilmiştir.


UİP-32484 plan işlem numaralı Kazlıçeşme Yat Limanı, 1/1000 Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında ilan panosunda; 21/05/2018-19/06/2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüzün ilan panosunda ilan ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Kazlıçeşme Yat Limanı Uygulama İmar Planı