Genel Duyurular

KENT KONSEYİ YAŞLILAR MECLİSİ KURULDU

    Zeytinburnu Kent Konseyi bünyesinde oluşturulan “Yaşlılar Meclisi” nin 1. olağan genel kurul toplantısı 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14.00 de yapıldı. Belediye Başkanı Murat Aydın, Belediye Meclisi ve Kent Konseyi Başkanı Cemal Merdan ile Başkan Yardımcısı Gönül Demirel’in katıldığı toplantıya 60 yaş ve üzerindeki 57 meclis üyesi imzalarını atarak iştirak ettiler.

     Dünyada olduğu gibi Zeytinburnu’nda da sayıları hızla artan yaşlı nüfusun sorunlarını tespit etmek, yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu gaye için projeler üretmek üzere oluşturulan meclisin genel kurulunda Remzi Yılmaz oy birliği ile meclis başkanlığına seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine ise Şafak Güreşçioğlu, Şevki Güler, Erdoğan Balta, Yusuf Yunucu, Sabri Bilgiç, Cahide Karayağız, Mehmet Alpay, Naksiye Mutlu ve Mehmet Çebi katılanların oy birliği ile yönetim kurulu üyeliklerine seçildiler.

    Seçimlerden sonra teşekkür konuşması için söz alan Remzi Yılmaz kendisine gösterilen teveccühe daha çok çalışarak karşılık vereceğini söyledi. Bir ekip çalışması yaparak sayıları her yıl artan yaşlı insanların sorunlarının çözümü ve yaşamlarının kolaylaşması için çalışmalar yaparak sonuca yönelik projeler üreteceklerini söyledi.

     Son olarak Belediye Başkanı Murat Aydın üyelere hitaben genel bir değerlendirme konuşması yaptı. Bir ihtiyaç olan yaşlılar meclisinin kurulmuş olmasından ve yöneticilerinin belirlenmesinden duyduğu mutluluğu belirterek başladığı konuşmasında Remzi Yılmaz’a duyduğu güveni bir kere daha ifade etti. Yaşlılar meclisinin en deneyimli meclis olacağına vurgu yaparak,  üyelerinin alacağı kararlar içerisinde kendilerine düşen bir sorumluluk olur ise imkânlar ölçüsünde elden gelen her türlü desteği vereceğini ifade etti. Yaşlılar meclisinde tüm birikim ve tecrübenin üyeler tarafından çalışmalara yansıtılacağına ve başarılı çalışmalar yapılacağına inandığını belirtti.  Önümüzdeki yıllarda Abay Caddesi üzerinde bulunan başkanlık binasında kent konseyi ve meclislerin daha iyi şartlarda çalışmalarına imkân sağlayacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.

     Genel kurul toplantısından sonra  Remzi Yılmaz başkanlığında yaptığı görev bölümünde Yusuf Yonucu’yu başkan yardımcılığına ve Sabri Bilgiç’ide genel sekreterliğe getirildiler. Ayrıca 6 adet çalışma grubu oluşturuldu. Sosyal İşlere Erdoğan Balta, Halkla ilişkilere Şafak Güreşçioğlu, Kadın ve Aileye Cahide Karayağız, Eğitim, Kültür, Tanıtım ve Medyaya Mehmet Alpay ve Çevre ve Turizme ise Şevki Güler sorumlu olarak görevlendirildi. Kimsesiz, yaşlı ve engellilerden sorumluluğa yönetim kurulu dışından Kadir Şengül getirildi.