Genel Duyurular

İyileştirici Güç: Müzik Projesi

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) ve Yerel Kalkınma ve AB İlişkileri Koordinasyon Merkezi (ZEYKOM) işbirliği ile hazırlanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen “İyileştirici Güç: Müzik Projesi” 03 Temmuz 2017 tarihi ile Zeytinburnu ilçesinde başlatılmıştır.

Engelli gençlerin sergileyecekleri tutum, davranış ve performans her ne olursa olsun, müziğin çeşitli engel türüne sahip bireylerde kendi sınırlılıkları doğrultusunda olumlu farklılıklar gösterebilmeleri açısından önemli bir araç olduğu söylenmektedir. Özellikle zihinsel engelli çocuk ve gençlerin müzik ile tanışmaları, aktivite içerisinde yer almaları başarma duygusunun gelişiminin yanı sıra; psiko-motor, sosyal beceri, iletişim, uyum becerileri gelişimine de katkı sağlama açısından önemlidir. Çünkü müzik onların keşfedilmemiş becerilerini sergilemeye fırsat tanımaktadır. Böylece iletişim gücü yüksek daha aktif bireyler olabilmeleri açısından yapılan müzikal deneyimler, özgüven gelişimine de katkı sağlama da önemli bir rol oynamaktadır.

            Bu kapsamda Zeytinburnu ilçesinde yaşayan ve müzik kabiliyeti olan 14-29 yaş arası dezavantajlı durumdaki gençlerin

  • Motivasyonunun arttırılmasını sağlamak
  • Yaratıcılıklarını desteklemek
  • Özsaygılarının gelişimine destek sağlamak
  • Dinleme becerileri, işitsel algıları ve dikkat sürelerinin artmasını sağlamak
  • Yeni sözcükler öğrenmelerini sağlayarak dil gelişimlerini desteklemek
  • Konuşmadaki ses iniş ve çıkışlarını doğru zamanda yapabilmelerini sağlamak
  • Nefesini kontrol etmeyi sağlamak

amacı ile yürütülecek olan “İyilieştirici Güç: Müzik Projesi” ile Ağustos-2017’de Ses Eğitimi, Şarkı Söyleme Eğitimi, Repertuar Eğitimi ve Ritim Eğitimleri gerçekleştirilecek olup Eylül-2017’de yapılacak konser hazırlıklarının ardından Ekim-2017 de geniş katılımlı bir konser etkinliği gerçekleştirilecektir.

AKDEM projede yer almak isteyen engelli bireyleri eğitimlere ve konsere katılmak için bekliyor.

“Sevgiyle verilen eğitim her engeli aşar!”