Genel Duyurular

İstanbul Ataköy Turizm Merkezi sınırları içerisinde, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesinde yer alan, 774 ada 62 ve 63 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin "Sağlık Tesisi Alanı ve Aile Sağlığı Merkezi"amaçlı NİP-34319714 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım ve UİP- 34900134 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği

 DUYURU

             İstanbul Ataköy Turizm Merkezi sınırları içerisinde, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesinde yer alan ve Zeytinburnu Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan 774 ada 62 ve 63 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin "Sağlık Tesisi Alanı ve Aile Sağlığı Merkezi"amaçlı NİP-34319714 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım ve UİP- 34900134 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 09.08.2021 tarih ve 2021/11-04 numaralı kararı ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7 nci maddesi uyarınca onaylanmıştır.

           2634 sayılı Kanun uyarınca Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelik" in 15 inci maddesi doğrultusunda 774 Ada 62 ve 63 Parsel Numaralı Taşınmazlara İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 08/12/2021-06/01/2022 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

  

Duyurulur.

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesinde yer alan, 774 ada 62 ve 63 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin